Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Gašperan / odbory

Ján Gašperan

Ing. Ján Gašperan
viceprezident KOZ pre nevýrobné OZ, predseda OZ prac. školstva a vedy na Slovensku

* 25.05.1951 Banská Bystrica
vzdelanie

Univerzita tretieho veku UMB Banská Bystrica - právo
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
DPŠ SVŠT Bratislava
Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

životopis

Doterajší výkon povolaní:

stredoškolský učiteľ
predseda Rady ZO OZ SŠ PŠaV v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, predseda OZ PŠaV na Slovensku

Odborárska činnosť:

tajomník ZO, predseda ZO, predseda ROZ, predseda KR KOZ, predseda Rady ZO OZ SŠ PŠaV v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, predseda OZ PŠaV na Slovensku, člen Snemu, Predstavenstva a Prezídia KOZ SR, zástupca KOZ SR v RHSD a v Predsedníctve RHSD, hlavný vyjednávač pre kolektívnej vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme a v štátnej službe, člen Panaeurópskeho výboru pre EIE.

Rodinný stav: ženatý

Ocenenie:

2008 Pamätná plaketa SAV za zásluhy pri rozvoji, popularizácii a rozvoji vedy a postupnom zlepšovaní podmienok na vedeckú prácu v SAV.

zdroj

Konfederácia odborov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.