Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daniela Švecová / súdnictvo

JUDr. Daniela Švecová
podpredsedníčka najvyššieho súdu SR

* 19.07.1951 Nové Zámky
vzdelanie

ZŠ v Mani
SVŠ vo Vrábľoch
1969 - 1974 Právnicka Fakulta UK v Bratislave
1977 rigorózna skúška
1986 II. atestácia v rámci rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

životopis

Prehľad zamestnaní:

Po ukončení štúdia na PF UK v Bratislave (od roku 1974) začala pracovať na Okresnom súde v Trnave ako justičná čakateľka. Po absolvovaní justičnej skúšky v roku 1975 s prospechom "výborne spôsobilá" vykonávala funkciu predsedníčky senátu na tomto súde. V rokoch 1980 - 1981 pracovala vo funkcii predsedníčky senátu na Okresnom súde v Nových Zámkoch. Od roku 1981 až do roku 1990 pracovala na Krajskom súde v Bratislave, najskôr ako sudkyňa, neskôr ako predsedníčka senátu. Od roku 1991 pracuje na Najvyššom súde Slovenskej republiky v Bratislave; do 1. januára 1999 ako sudkyňa a od 1. januára 1999 ako predsedníčka senátu a zovšeobecňovateľka na občianskoprávnom kolégiu.

Podpredseda Najvyššieho súdu SR vykonáva súdnictvo v pôsobnosti Najvyššieho súdu SR v súlade s rozvrhom práce ako predseda senátu alebo sudca. Predseda ho môže poveriť výkonom jednotlivých práv a povinností. V čase neprítomnosti predsedu, vykonáva podpredseda všetky jeho práva a povinnosti.

Od 2. októbra 2007 je členkou Súdnej rady SR.

zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.