Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloslav Molčan / manažéri v biznise

Miloslav Molčan

Ing. Miloslav Molčan
konateľ a riaditeľ spoločnosti Slovenergo, s.r.o.

* 10.10.1962 Lipany (okr. Prešov)
vzdelanie

1977 - 1981 Gymnázium Šrobárová, Košice
1981 - 1983 Strojnícka fakulta, VŠT Košice
1983 - 1986 Strojnícka fakulta, ČVUT Praha; katedra Lietadiel

životopis

Ing. Miloslav Molčan je konateľom a riaditeľom spoločnosti Slovenergo, s.r.o. Pôsobí v oblasti obchodu s pevnými palivami, hutníckou produkciou a elektrickou energiou.
Po ukončení vysokoškolského štúdia na ČTUV v Prahe pracoval v rokoch 1987 - 1998 na Ministerstve obrany SR.
Od roku 1998 pracuje v spoločnosti Slovenergo v Bratislave. Začínal ako referent, neskôr pracoval na pozícii Senior Sales manažéra, obchodného riaditeľa a od roku 2006 je riaditeľom spoločnosti.

Miloslav Molčan je rozvedený, má dvoch synov - Mateja a Jakuba.

Ocenenia:

2001 Zlatá Jánskeho plaketa

záujmy

výtvarné umenie, hudba, cestovanie, lyžovanie

zdroj

Ing. Miloslav Molčan

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.