Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavol Lančarič / manažéri v biznise

Pavol Lančarič

Ing. Pavol Lančarič ,PhD.
generálny riaditeľ Orange Slovensko

* 31.05.1963
motto

Účinnosťou našej stratégie sme potvrdili svoje miesto dynamizujúceho prvku na slovenskom telekomunikačnom trhu a ako jeho líder sme dosiahli najvyššie tržby spomedzi všetkých operátorov.

vzdelanie

Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal aj titul Phd.

životopis

Po skončení štúdia pôsobil v akademickej sfére a bol zodpovedný aj za viaceré výskumné projekty Protimonopolného úradu SR. Od roku 1990 bol členom poradného výboru predsedu vlády SR na Úrade vlády SR. Riadiace funkcie zastáva od roku 1993.

V spoločnosti Orange Slovensko pôsobí od roku 1997, spočiatku v pozícii obchodného riaditeľa. Od roku 1999 je generálnym riaditeľom spoločnosti Orange Slovensko, a. s.

zdroj

Výročná správa Orange, a.s.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.