Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viliam Judák / cirkev

Viliam Judák

Mons. Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK

* 9.11.1957 Harvelka
vzdelanie

1980 - 1985 štúdium teológie na CMBF, Bratislava

životopis

Mons. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke v nitrianskej diecéze a po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol 16. júna 1985 v Nitre vysvätený na kňaza nitrianskej diecézy. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. l. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku, so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.

Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za biskupa Nitrianskej diecézy.

tvorba

1999 Nitrianske biskupstvo v dejinách
1999 Sv. Svorad - Patrón mesta Nitra
1998 V jasliach položený
1997 Dar všedného dňa (spoluautor D. Argaláš)
1997 Jubilejné roky v živote cirkvi
1996 Exodus. Oslavujeme Ťa Bože (spoluautorka S. Danková)
1996 Krížová cesta národných svätcov
1995 Všedný deň v Božej prítomnosti
1994 Od Gorazda ku Gorazdovcom (spoluautor I. Hanko)
1993 Myšlienky z éteru

zdroj

Konferencia biskupov Slovenska

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.