Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Václav Furmánek / spoločenské vedy

Václav Furmánek

prof. doc. PhDr. Václav Furmánek DrSc.
archeológ, Archeologický ústav SAV

* 1.05.1942 Ostrava
vzdelanie

1964 Filozofická fakulta MU Brno

Študijný pobyt:
1992 Nemecko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Archeologický ústav SAV (od 1998 zástupca riaditeľa, 1996-2002 predseda vedeckej rady)
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnava (od 1997 externý pracovník, člen vedeckej rady)
Rada vedcov SAV
Snem SAV

Najdôležitejšie výsledky:

História doby bronzovej v Karpatskej kotline.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská archeologická spločnosť SAV
Vedecké kolégium SAV pre kultúrno-historické vedy
Nemecký archeologický ústav (člen-korešpondent)

Ocenenia:

2003 Medaila prezidenta SR
2002 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
2007 Cena Literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru, kategória Spoločenské vedy

e-mail: nraufurm@savba.sk

tvorba

Monografie:

1979 Svedectvo bronzového veku
1980 Die Anhänger in der Slowakei
1985 Počiatky odievania na Slovensku
1990 Radzovce. Osada ľudu popolnicových polí
1991 Slovensko v dobe bronzovej
1991 Dejiny dávnovekého Slovenska
1999 Die Bronzezeit in slowakischen Raum
2002 L´etá d´oro dei Carpazi

časopisecké publikácie: 200

vedecká výchova: 8

medzinárodné projekty: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.