Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 László Gyurovszky / politické strany

László Gyurovszky

Ing. László Gyurovszky
bývalý poslanec NR SR, SMK-MKP, 2002 - 2006 minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

* 30.09.1959 Šaľa
vzdelanie

1978-1983 Elektrotechnická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
1972-1978 SPŠE, Nové Zámky

životopis

Priebeh zamestnaní:

2006 - 2007 poslanec NR SR, SMK-MKP
2002 - 2006 minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
1998-2002 poslanec Národnej rady SR, člen Výboru pre pôdohospodárstvo
1998 živnostník
1992-1997 konateľ - Gemma Rex, s.r.o.
1990-1992 vedúci volebnej kampane, pracovník ústredia FMK - MPP (Nezávislá maďarská iniciatíva - Maďarská občianska strana)
1990 novinár, vedúci oddelenia Redakcia NAP
1983-1990 robotník, majster, hlavný majster, technológ Duslo - Šaľa

Je ženatý, má tri deti. Ovláda anglický a maďarský jazyk.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.