Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrea Stankovská / hudba

Andrea Stankovská

Andrea Stankovská
popredná slovenská klaviristka, korepetítorka, flautistka, čembalistka a pedagóg

* 4.11.1970 Bratislava
životopis

Andrea Stankovská - Hallon sa narodila v roku 1970 v Bratislave, v hudobníckej rodine a už počas štúdia na konzervatóriu v Bratislave, odbor klavír, sa venovala koncertnej činnosti.
Profesionálnu orientáciu v komornej tvorbe, korepetítorskej a pedagogickej činnosti pôsobivo dopĺňa sólová hra salónneho typu.
Okrem aktívnej spolupráce s významnými umelcami hudobnej a dramatickej sféry na Slovensku aj za hranicami so svojim otcom Dušanom Stankovským pôsobia ako flautové duo.
Popri hre na klavír, svojim hudobným talentom dokáže obohatiť i hudobne orientované publikum aj hrou na flautu. Aj preto je vyhľadávaným účinkujúcim hosťom na známych festivaloch komornej hudby ako korepetítorka, alebo členka komorného orchestra.
S muzikalitou, hudobnou kreatívnosťou a flexibilitou sa môžete stretnúť aj pri jej sólovom účinkovaní na najrôznejších akciách spoločenského typu, ako sú recepcie, rauty, vernisáže...
Široký repertoár sa pritom pútavo skladá z rozsiahlej mozaiky klasiky svetových majstrov opery, operety, muzikálu, tanečnej hudby, či populárnych melódií.
Pri spoločenských akciách, kde sa klavír nenachádza, interprétka má možnosť nahradiť hudobný nástroj elektr. klavírom, syntetizátorom, a tým umožniť nerušené počúvanie.
Okrem koncertnej činnosti, súkromne vyučuje klavír a flautu. Tiež sa venuje aj súkromnej klavírnej korepetícií, ktorá umožní umelcom pripraviť sa na súťaže, konkurzy, koncerty a iné.

tvorba

Koncertné korepetície so sólistami SND a Novej scény:
O. Malachovský, G. Beláček, J. Babjak, J. Dvorský, M. Andrašovanová,
D. Jarjabek, I. Ožvát, M. Doboš,...

Inštrumentalisti:
M. Dudík, T. Kováč, P. Uličný,...

Orchestrálny hráč v symfonických a komorných orchestrov:
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Orchester ľudových nástrojov
Komorný orchester konzervatória v Bratislave
Bratislavský komorný sláčikový orchester

Hudobno-dramatické programy:
Literárne Poděbrady (celovečerný program s Ladislavom Chudíkom)
Literárna Praha (celovečerný program s Jozefom Krónerom)
(hudobno-damatická spomienka na A.S. Puškina: J. Mistrík)
Literárne revue (Spomienky na bratov Čapkovcov: J. Klimo, J. Rozsíval)
Hudobné večery s Darinou Laščiakovou: hosť programu Július Pántik
Kultúrne leto (rôzne hudobné programy, či už ako komorný hráč alebo korepetítor)


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.