Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Kondáš / medicína

prof. Ondrej Kondáš DrSc.
psychológ zaoberajúci sa klinickou psychológiou,vedúci katedry psychológie UK v Bratislave a v Trnave

tvorba

  • Podiel učenia v psychoterapii
  • Discentná psychoterapia
  • Klinická psychológia
  • Tréma- strach zo skúšky

  • (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.