Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Martin M. Šimečka / spisovatelia / novinári

Martin M. Šimečka

Martin M. Šimečka
spisovateľ, šéfredaktor denníka Sme

* 3.11.1957 Bratislava
vzdelanie

Narodil sa v rodine vysokoškolského profesora. Základnú školu vychodil aj maturoval v rodnom meste (1977). Pretože totalitný režim prenasledoval jeho otca a následne aj jeho a znemožnil mu štúdium na vysokej škole, vyučil sa za potrubára a postupne pracoval ako ošetrovateľ, predavač, športový inštruktor, plavčík, kurič.

životopis

Po roku 1989 založil vydavateľstvo Archa a viedol ho ako šéfredaktor. Bol šéfredaktorom týždenníka Domino fórum, v súčasnosti je šéfredaktorom denníka Sme.

Do literatúry vstúpil ilegálne, väčšina jeho próz vyšla v samizdate alebo v cudzine. Debutoval roku 1981 prózou Vojenská knižka, po nej nasledovala novela Výpoveď (1982), naznačujúca kontúry aj ďalších autorových prác, ktorých ústrednou postavou je hrdina s množstvom autobiografických čŕt. Už vo Výpovedi cítime dusnú atmosféru doby a náznaky prenasledovania ŠtB. Aj v próze Žabí rok (1983) pokračuje vo svojej výpovedi - spovedi. Tu však už do života ústrednej postavy oveľa väčšmi prenikajú existenčné problémy, prenasledovanie štátnou mašinériou. Hľadá sám seba, prechádza pochybnosťami, pokúša sa o sebadefiníciu. Zisťuje, že potrebuje lásku, priateľstvo, porozumenie. Novela Džin (1987) potvrdzuje, že Šimečka si píše akýsi spisovateľský denník. Je v obkľúčení doby, aj vlastných intímnych problémov.

Roku 1997 vydal román Záujem, v ktorom uvádza čitateľa do rovnakého prostredia, stretáva sa s tými istými postavami, s tým istým rozložením síl, líši sa však od predchádzajúcich kníh svojou viac či menej podprahovou provokatívnosťou. Cítiť tu aj sklamanie z ponovembrového politického vývoja v krajine.

Výber z publicistiky M. Šimečku vyšiel pod názvom Hľadanie obáv (1998).

zdroj

Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.