Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Róbert Šimončič / technika / manažéri v biznise

Róbert Šimončič

Ing. Róbert Šimončič CSc.
generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Slovakia

vzdelanie

Róbert Šimončič študoval na Slovenskej technickej univerzite, kde získal aj titul CSc. v odbore počítačová komunikácia. Svoje vzdelanie si ďalej prehlboval v USA na Univerzite v Pennsylvánii a v Advanced Management Institute vo Washingtone.

životopis

Slovenskú pobočku spoločnosti Microsoft riadi od júna roku 2001. V apríli 2004 získal prestížne ocenenie IT osobnosť roka 2004 na Slovensku.
Pred nástupom do Microsoft Slovakia pracoval v oblasti manažérskeho poradenstva, najprv v spoločnosti PricewaterhouseCoopers ako Principal Consultant a neskôr v IBM ako Senior Manager divízie Business Innovation Services v USA. Zaoberal sa hlavne obchodným poradenstvom v oblasti vytvárania stratégií firiem a vládnych organizácií.
Od 20. mája 2004 je prezidentom Správnej rady Americkej obchodnej komory (AmCham) na Slovensku a od júla 2003 predsedom Európskej rady pre Americké obchodné komory (European Council of American Chambers of Commerce - ECACC). Podieľa sa na riadení Akčnej komisie pre oblasť e-governmentu, ktorá na Slovensku pracuje pod hlavičkou Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone.


zdroj

www.microsoft.com

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.