Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Ciller / divadlo, film, TV / výtvarné umenie

Jozef Ciller

Prof. Jozef Ciller
scénograf, kostýmový výtvarník

* 8.02.1942 Martin
vzdelanie

1959 - 1961 Škola umeleckého priemyslu, Železný Brod
1961 - 1963 SVŠT, Bratislava, odbor: architektúra
1963 - 1968 VŠMU, Bratislava, odbor: scénografia
1993 docent
1997 profesor

životopis

Profesor Ciller je medzinárodne uznávaný scénograf.
Vyštudoval scénografiu na VŠMU v Bratislave. Od roku 1967 pôsobil v Divadle SNP v Martine ako výtvarník, neskôr ako šéf výpravy. V roku 1990 začal pôsobiť na VŠMU ako vedúci katedry scénografie.
Zaoberal sa scenografickými riešeniami pre divadlo, film a televíziu. Pracoval tiež pre Národné divadlá v Prahe, Brne i v Bratislave.
Žije v Martine.

Ocenenia:

2002 Cena mesta Martin
1997 Cena primátora mesta Martin

záujmy

šport

zdroj

F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 78. Fotografia: Braňo Konečný, www.branokonecny.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.