Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daniela Hivešová - Šilanová / spisovatelia

Daniela Hivešová - Šilanová

Daniela Hivešová - Šilanová
V rámci projektu 1000 žien pre Nobelovu cenu mieru bola na toto prestížne ocenenie nominovaná v roku 2005 ako jedna z dvoch Sloveniek.

* 1.02.1952 Bratislava
+ 26.8.2008
vzdelanie

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor slovenčina - estetika.

životopis

Pôsobila ako redaktorka (vydavateľstvo Smena, časopis Romano nevo ľil - Rómsky nový list), dramaturgička a scenáristka (Podtatranské divadlo Spišská Nová Ves, Divadlo Romathan Košice), pedagogička (Stredná umelecká škola).

tvorba

Publikovať začala v Novom slove mladých.
Vydala zbierky:
1974 Tanečnica
1976 Uprostred koncertu
1979 Pohyb bez teba
1980 Z údolia nežnej líšky
1981 Priveľa miesta
1985 Okamih optimizmu
1988 Spätosť
1989 Cigánske leto
2000 Na počkanie

Pre deti napísala rozprávky Zuzankyne motýle, Chlapec s čajkou, Vtáčatko Koráločka a Zvončekový mužíček. Pre rómske divadlo vytvorila hry Miesto pre Rómov/ Than perdal o Roma - 1992 a Veľký primáš Baro/ Baro primašis Baro - 1994.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.