Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Švejna / parlament / politické strany

Ivan Švejna

Ing. Ivan Švejna
poslanec NR SR, Most-Híd

vzdelanie

Vyštudoval ekonómiu a doplnkové štúdium práva

životopis

Ivan Švejna je uznávaným ekonómom a odborníkom na hospodársku politiku.
Je členom prestížnej Mont Pélerinskej spoločnosti, ktorá združuje najvýznamnejších liberálov z celého sveta. Ivan Švejna je osobnosťou slovenského i zahraničného politického a verejného života. Problematikou verejnej správy sa zoberá od roku 1991. V súčasnosti je i predsedom Združenia daňových poplatníkov Slovenska. Je spolutvorcom viacerých štúdií a pravidelne komentuje hospodársku politiku Slovenska v slovenských i zahraničných médiách. Bol ekonomickým poradcom primátora hlavného mesta Bratislavy. Bol iniciátorom zavedenia druhého piliera dôchodkového sporenia na Slovensku.
Je osobným priateľom José Pineru, čílského reformátora, autora prvej dôchodkovej reformy na svete. Pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie sociálneho poistenia na Ministerstve sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2001 sa podarilo jemu a tímu Nadácie F. A. Hayeka zorganizovať stretnutie Mont Pélerinskej spoločnosti v Bratislave za účasti viacerých držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu. V minulosti bol i členom vedeckej rady Fakulty národohospodárkej Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

zdroj

www.svejna.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.