Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dominik Kocinger / vláda

Dominik Kocinger

Ing. Dominik Kocinger
bývalý splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

životopis

Vo funkcii ho 4. júla 2007 vystriedal Ing. Gabriel Jenčík.

Ocenenia:

31. augusta 2007 získal Rad Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, rozvoja Slovenska a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena v zahraničí

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.