Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloš Koterec / Európsky parlament

Miloš Koterec

Ing. Miloš Koterec
poslanec EP za SMER

* 11.10.1962
vzdelanie

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore rádioelektronika. Neskôr si vzdelanie rozšíril štúdiom zahraničného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval aj štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva a štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

životopis

Priebeh zamestnaní:

febr.-aug. 2003 Misia SR pri NATO - charge d´affaires a.i., vedúci misie
mar. 2001-feb.2003 Misia SR pri NATO v Bruseli - radca, zástupca veľvyslanca
okt.2000-mar. 2001 Ministerstvo zahraničných vecí SR, riaditeľ Odboru OBSE, odzbrojenia a RE
sep. 1999 - okt. 2000 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OBSE, odzbrojenia a RE, vedúci Oddelenia pre kontrolu zbrojenia
júl 1998 - aug. 1999 Stála misia SR pri OSN, New York, prvý tajomník misie - politicko- bezpečnostné a odzbrojovacie otázky, výkonný zástupca vedúceho misie
sept. 1995 - júl 1998 Stála misia SR pri OSN, New York, druhý tajomník misie - politicko- bezpečnostné a odzbrojovacie otázky
júl 1993 - sept. 1995 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Odbor OSN a iných medzinárodných organizácií, referent / vedúci Oddelenia OSN
aug. 1989-júl 1993 Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky - odborný asistent

Zahraničné aktivity:

jún-aug. 2003 Severoatlantická rada NATO - vyslanec SR
mar. 2001-feb.2003 zástupca SR v Politickom výbore EAPC (Euroatlantická partnerská rada) NATO
sept.2000-máj 2001 predseda Výboru Ottawskej komisie pre zničenie zásob protipechotných mín
máj - sept. 2000 referent Výboru Ottawskej komisie pre zničenie zásob protipechotných mín
sept.1999-aug.2000 VZ OSN, Prvý výbor - zástupca vyslanca SR
mar.1998-aug.1999 podpredseda Komisie OSN pre odzbrojenie
sept.1997-aug.1998 52.zasadnutie VZ OSN, Prvý výbor - referent
sept.1995-aug.1999 vyslanec SR pri Prvom výbore (Odzbrojenie a bezpečnosť) VZ OSN
sept.1995-aug.1999 zástupca vyslanca SR/radca Delegácie SR pri VZ OSN

Zaradenie v EP:

- Socialistická skupina
- Výbor pre regionálny rozvoj
- Podvýbor pre bezpečnosť a obranu - náhradník

zdroj

www.euractiv.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.