Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Rosina / manažéri v biznise

Štefan Rosina

Ing. Štefan Rosina PhD.
Prezident, predseda predstavenstva Matador, a.s. Púchov

* 27.06.1962 Púchov
vzdelanie

1976 - 1980 gymnázium, Púchov
1980 - 1984 Chemiskotechnologická fakulta, SVŠT, Bratislava; Katedra ekonomika riadenia chemického priemyslu
1998 Ekonomická univerzita, Bratislava; doktorandské štúdium

životopis

Po absolvovaní Chemickotechnologickej fakulty bratislavskej Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita) nastúpil Štefan Rosina v roku 1984 do Matadoru, vtedajších Gumární 1. mája.
V roku 1998 ukončil doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V púchovskej fabrike robil dva roky ako výskumno-vývojový pracovník, neskôr prešiel na post technického pracovníka v investičnej výstavbe. V roku 1989 sa stal vedúcim odboru výstavby. V rokoch 1995 až 1996 bol riaditeľ divízie technického rozvoja, viceprezident spoločnosti pre vedu, techniku a rozvoj a zároveň predseda dozornej rady firmy. Od júla 2002 je predseda predstavenstva a prezident Matadoru.

Ing. Rosina je členom Matadoru, a.s., predsedm Slovensko-českého hospodárskeho výboru Slovenskej obchodnej komory, Zväzu chémie a viceprezidentom SAMŠ.

Ocenenia:

2006 Cena Krištáľové krídlo za podnikateľský úspech

tvorba

Ing. Štefan Rosina je spoluautorom niekoľkých patentových riešení:
- Konštrukcia chemizmu
- Gumárenská technológia III.
- Fyzika materiálov

Je tiež autorom niekoľkých odborných publikácií v domácich aj zahraničných časopisoch, zúčastnil sa na prednáškach na odborných domácich i zahraničných konferenciách.

záujmy

automobilový šport, kvety (kedysi maľoval)

zdroj

F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.