Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Sulaj / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ondrej Sulaj
rektor Vysokej školy muzických umení v Bratislave

zdroj

VŠMU - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.