Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Slobodník / vláda / spisovatelia

Dušan Slobodník

PhDr. Dušan Slobodník CSc.
spisovateľ, jún 1992 - mar. 1994 - minister kultúry SR, 1994 - 1998 poslanec NR SR

* 11.04.1927 Pezinok
+ 13.12.2001 Bratislava
vzdelanie

- ľudová škola, Zvolen
- gymnázium, Zvolen
1945 - 1958 Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor: slovenský a ruský jazyk.
Po štyroch rokoch bol ako politicky nespoľahlivý vylúčený zo štúdia. Doštudovať mohol až po rehabilitácii v roku 1960, aj to len poza chrbát politickej moci na Karlovej univerzite v Prahe.

životopis

Dušan Slobodník sa narodil roku 1927 v Pezinku. Ľudovú školu a gymnázium navštevoval vo Zvolene. Maturovať mal koncom školského roka 1945, ale mesiac predtým ho pri prechode frontu zatkli príslušníci sovietskej vojenskej organizácie Smerš a odsúdili ho na pätnásť rokov nútených prác v stalinských pracovných táboroch. Domov sa vrátil až po Stalinovej smrti na základe amnestie.
V októbri 1960 ho v plnom rozsahu rehabilitovali.
Po vylúčení z vysokoškolského štúdia v roku 1945 pracoval ako úradník v Banskej Bystrici, v rokoch 1962 - 1965 v dokumentačnom oddelení Výskumného ústavu káblov a izolantov v Bratislave. Nasledujúce štyri roky pracoval v Ústrednej knižnici SAV a v rokoch 1969 - 1973 v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, kde získal doktorát filozofie a obhájil hodnosť kandidáta vied.
V rokoch 1973 - 1990 bol pracovníkom Literárnovedného ústavu SAV, potom sa stal riaditeľom Ústavu svetovej literatúry SAV. V rokoch 1992 - 1994 bol ministrom kultúry Slovenskej republiky, v rokoch 1994 - 1998 predsedom Zahraničného výboru NR SR.

Dušan Slobodník pôsobil aj ako prekladateľ prozaických, dramatických, či literárnovedných diel z angličtiny, francúzštiny a ruštiny. Činný bol aj spisovateľsky, v časopisoch uverejňoval literárnokritické štúdie, state, články a recenzie.
Knižne vyšli jeho diela Vzťah knižničnej vedy a informatiky (1969), Cesty k poézii (1976), Teória a prax básnického prekladu (1990) alebo Proti sedemhlavému drakovi (1998).
Dušan Slobodník je nositeľom viacerých medzinárodných literárnych cien a členom štyroch medzinárodných literárnych organizácií.


tvorba

Knižné publikácie:

1969 Vzťah knižničnej vedy a informatiky
1975 Súčasná sovietska poézia a próza (spolu s Vladimírom Čerevkom)
1976 Cesty k poézii
1977 Autori, diela, problémy
1980 Genéza a poetika science-fiction
1981 Cesty k próze
1983 Na ceste k syntéze
1985 Kontext slovenskej poézie
1986 Súradnice poézie
1988 Vedecké a literárne poznanie
1990 Teória a prax básnického prekladu
1991 Paragraf: Polárny kruh
1998 Proti sedemhlavému drakovi

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.