Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Gabriela Rothmayerová / spisovatelia

Gabriela Rothmayerová

Mgr. Gabriela Rothmayerová
spisovateľka, prozaička, bývalá novinárka, publicistka

* 14.03.1951 Gelnica
vzdelanie

Do základnej a strednej školy chodila v rodisku. V rokoch 1970 - 1975 študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

životopis

Narodila sa v rodine baníka. Po maturite roku 1969, rok pracovala ako robotníčka vo VSŽ v Košiciach a ako redaktorka Východoslovenských novín. Po skončení vysokoškolských štúdií pracovala ako novinárka na kultúrnom oddelení mládežníckeho denníka Smena, v roku 1983 sa stala šéfredaktorkou detského časopisu Ohník. Od roku 1987 bola vedúcou redaktorkou Smeny na nedeľu.

V prvých slobodných voľbách roku 1990 ju zvolili za poslankyňu FZ ČSFR do Snemovne ľudu. Vo volebnom období 1992 - 1994 bola poslankyňou SNR, po vzniku Slovenskej republiky Národnej rady SR za SDĽ.

V rokoch 1994 - 1997 pracovala ako redaktorka Nedeľnej Pravdy. Od roku 1998 bola redaktorkou literárnej redakcie Slovenského rozhlasu.
V rokoch 1998 - 2003 bola šéfredaktorkou Okruhu Rádio Devín.

V súčasnosti je v slobodnom povolaní. Od roku 2005 je členkou Tlačovej rady SR.

Ocenenia
1982 Cena Ivana Krasku za debut Lastovičie hniezdo

tvorba

Próza a publicistika
1982 Lastovičie hniezdo (zbierka próz )
1984 Po prvej skúške (zbierka poviedok)
1989 Šťastie je drina (novela)
1992 Zo zápisníka poslankyne (publicistické state a postrehy)
1997 Dusno (kniha rozhovorov s osobnosťami politického a kultúrneho života)
2004 Tak o čo ide? (novela)
2006 Keď vymierajú sny
2006 Naše reality šou
2006 Vtedy na Východe

Rozhlasové hry
1980 Zrelé ťažké plody
2005 Muškát pre majstra

Monografie a štúdie o autorke

 • Šikula, B.: Sľubný štart. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.
 • Bžoch, J: Ľudia v hniezde. In: Nové knihy 21/1982.
 • Sulík, I.: Pohľad na debuty. In: Sulík, I.: Kapitoly o súčasnej próze, Slovenský spisovateľ 1985.
 • Feldeková, O.: Naše interview s Gabrielou Rothmayerovou. In: Nové slovo mladých, č. 6, jún 1982.
 • Špaček, J.: Nielen šťastie. In: Dotyky 1990, č. 6.
 • Čúzy, L: „Ex libris“. In: Romboid 1990, č. 8.
  Illéšová, Z. – Kolivošková, E.: Literárne profily 2. Košice 1996.
 • Petrík, V.: Dusno a chaos. In: OS 1997, č. 4.
 • Tvár slova. Malá encyklopédia slovenských literátok. (Zostavila H. Dvořáková. Fotografovala V. Ivašková.). PRIMA-PRINT, Topoľčany 2002.
 • zdroj

  Ministerstvo kultúry SR, www.litcentrum.sk

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.