Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Janiš / parlament

Stanislav Janiš

Ing. Stanislav Janiš
poslanec NR SR, SDKÚ-DS

* 9.10.1958 Trenčín
vzdelanie

1995 -1997 absolvoval štúdium na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity
1983 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach

životopis

Priebeh zamestnaní:

2002 - 2006, od r. 2006 - poslanec Národnej rady SR za SDKÚ

 • Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (člen)
 • Výbor NR SR pre hospodársku politiku (člen)

  od r. 1999 menovaný Mestským zastupiteľstvom v Martine do funkcie prednostu Mestského úradu
  1987-1999 Martinská fakultná nemocnica, od 1994 vo funkcii námestníka riaditeľa
  1983-1987 stavbyvedúci v Stavoindustrii n. p. Liptovský Mikuláš

  V roku 1983 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej škole technickej v Košiciach. V období 1995 – 1997 absolvoval štúdium na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.

  V rokoch 1983-87 pracoval ako stavbyvedúci v Stavoindustrii n.p. Liptovský Mikuláš. V rokoch 1987 – 1999 pôsobil v Martinskej fakultnej nemocnici a od roku 1994 vo funkcii námestníka riaditeľa. Na tomto poste manažoval významné projekty nemocnice. Spomeňme len komplexnú rekonštrukciu jej tepelného hospodárstva, výstavbu nového onkologického centra či priekopnícke dielo výstavby kliniky nukleárnej medicíny.

  V januári 1999 bol mestským zastupiteľstvom v Martine menovaný do funkcie prednostu Mestského úradu v Martine. V tejto funkcii pracoval až do 20. decembra 2002 a pod jeho vedením získal MsÚ Martin Certifikát kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a 14001 ako vôbec prvý mestský úrad v strednej a východnej Európe.

  Ing. Stanislav Janiš sa po spoločenských zmenách v roku 1989 aktívne angažoval aj v politickom živote. Bol dlhoročným členom Republikovej rady KDH, v roku 1998 sa aktívne zapojil do návratu demokratických pomerov na Slovensku v rámci Slovenskej demokratickej koalície. Povolebná situácia ho ako aj mnohých iných viedla k založeniu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Bol jej zakladajúcim členom v Žilinskom kraji, a menovaný za regionálneho splnomocnenca. Bol aj členom celoslovenského prípravného výboru SDKÚ.

  V parlamentných voľbách 20. – 21. septembra 2002 bol Ing. Stanislav Janiš zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ. Je členom Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

  V komunálnych voľbách 6.-7. decembra 2002 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Martine za mestskú časť Martin – Košúty.
 • zdroj

  SDKÚ-DS

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.