Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 László Köteles / regióny / politické strany

László Köteles

László Köteles
bývalý poslanec NR SR, SMK-MKP

* 13.07.1957
vzdelanie

Žilinská univerzita, odbor špeciálne inžinierstvo

životopis

Priebeh zamestnaní:

od r. 2006 - poslanec NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (člen), Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody (člen), Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS (člen)

2002 - 2006 - poslanec Národnej rady SR za SMK-MKP, člen Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, podpredseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

od 1992 poslanec NR SR za Východoslovenský kraj

Iné aktivity:

- tvorca Programu Spolužitia pre ochranu životného prostredia
- organizátor Maďarského vlastivedného hnutia na Slovensku
- člen Republikového predsedníctva Csemadoku
- zakladateľ Politického hnutia Spolužitie

Ocenenia:

1994 Janského plaketa
1988 Štátne vyznamenanie pre činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a novátorské vynálezy

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.