Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Róbert Madej / parlament

Róbert Madej

JUDr. Róbert Madej PhD.
poslanec NR SR, Smer-SD

* 3.01.1981 Zvolen
vzdelanie

1995 - 1999 Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene
1999 – 2004 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (magisterské štúdium)
2007 Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (udelenie titulu JUDr.)
2007 – 2013 Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (doktorandské štúdium)
2007 Slovenská advokátska komora, advokátska skúška

životopis

Priebeh zamestnania:

od 2002 - doteraz poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER a SMER-SD
2002 – 2006 člen Ústavnoprávneho výboru NR SR
2006 – 2010

 • člen Výboru NR SR pre sociálne veci a rodinu
 • člen Mandátového a imunitného výboru NR SR
 • člen výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
  od 2010 člen Ústavnoprávneho výboru NR SR
  od 2008 advokát
  od roku 2012 predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky

  Iné aktivity:

  2002 víťazstvo v odbornej súťaži strany SMER - sociálna demokracia s prácou "Metódy zlepšenia vzťahov občanov a polície v SR"
  pracovné a študijné pobyty v Rakúsku, Belgicku, Taliansku a Portugalsku
  účastník viacerých medzinárodných konferencií a seminárov
  spoluorganizátor medzinárodných konferencií na Právnickej fakulte UK

  Ovláda anglický a nemecký jazyk.
 • tvorba

  2004 autor odborných článkov k zákonom (o slobodnom prístupe k informáciám, o náhradnom výživnom Justičná revue č. 10/2004)
  2001 autor odbornej práce: "Byť či nebyť, členským štátom EÚ?"
  2005 autor publikácie Výživné pre vaše dieťa
  2013 autor publikácie Výživné pre vaše dieťa, druhé doplnené vydanie

  záujmy

  počítače, príroda, turistika, snowboarding, lyžovanie, bicyklovanie

  zdroj

  Robert Madej - osobná stránka

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.