Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bedrich Formánek / individuálne športy / funkcionári a tréneri

Bedrich Formánek

doc. Ing. Bedrich Formánek PhD.
významný slovenský šachový skladateľ, majster, medzinárodný rozhodca a publicista kompozičného šachu

* 6.06.1933 Tábor (ČSR)
motto

"Byť šťastný bez toho, aby mal človek pocit pohodlia"

vzdelanie

Po štúdiu na gymnáziu absolvoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT (1957)

Ocenenia:
Na skladateľských turnajoch získal vyše sto vyznamenaní.
V Albumoch FIDE (Fédération Internationale des Échecs) dosiahol 15 bodov, za čo mu v r. 1990 udelili titul majstra FIDE.
Niekoľko medailových umiestnení získal na majstrovstvách Česko-Slovenska, resp. Slovenska.
V r. 1972 sa stal majstrom športu.

životopis

Od r.1937 žije v Bratislave.
Od r.1948 sa venoval kompozičnému šachu. Majster a medzinárodný rozhodca Fédération Internationale des Échecs (FIDE).
V rokoch 1952-2004 a od 2012 predseda slovenskej, resp. česko-slovenskej organizácie kompozičného šachu.
V rokoch 1971-1982 viceprezident a v rokoch 1994-2002 prezident Svetovej organizácie kompozičného šachu (PCCC, resp. WFCC), teraz jej čestný prezident.

Známy je aj ako organizátor súťaží, seminárov, krúžkov a iných akcií v kompozičnom šachu. Dvakrát, keď bol vo funkcii kapitána, získalo slovenské družstvo 2. miesto vo svetovej súťaži kompozičného šachu WCCT.

Vychoval stovky šachových skladateľov, medzi nimi desiatky reprezentantov.

V r. 1960 sa stal pedagógom na EFSVŠT, kde pracoval až do odchodu do dôchodku (1998) na Katedre elektrotechnológie.
Od r. 1972 pôsobil ako docent a v období 1991 –- 1994 ako vedúci katedry na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Hlavnou oblasťou jeho pedagogickej činnosti boli materiály pre elektrotechniku a vo výskume sa zameral najmä na polovodiče, predovšetkým pre termoelektrické aplikácie.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.
Tri roky bol odborným redaktorom Slovenského vydavateľstva technickej literatúry


Kontakt: formanek@stuba.sk

tvorba

Vytvoril vyše 400 šachových skladieb rozličných žánrov.
Publikoval viac ako 6200 šachových rubrík v rôznych periodikách.
Napísal sám alebo v spoluautorstve osem kníh (r.1957 prvú slovenskú knihu o kompozičnom šachu – 353 šachových problémov), okolo 20 brožúr a vyše 250 článkov. R.1984 založil a roky redigoval kompozičnošachový časopis Pat a mat.
Je zakladateľom slovenskej terminológie kompozičného šachu.


zdroj

Bedrich Formánek, týždenník SLOVO

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.