Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Bzdúch / divadlo, film, TV

Peter Bzdúch

Mgr. Art. Peter Bzdúch
herec

* 1955 Bratislava
+ 11.12.2012
motto

„Ži a nechaj žiť“

vzdelanie

V roku 1978 absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1978-1986 bol členom súboru činohry Divadla Slovenského národného povstania (dnes Slovenské komorné divadlo) v Martine, od roku 1986 je členom Činohry SND v Bratislave.

životopis

DÔLEŽITÉ OCENENIA

1978 – Cena za najlepší herecký výkon na festivale Vysoký divadelných škôl v Brne
1983 – Cena J. Borodáča za najlepší herecký výkon mladého herca
1981 – Cena Min. kultúry za tvorivý čin roka
1984 – Stanislavského pohár

tvorba

1983: Zrelá mladosť (Gonda)
1984: Kráľ Drozdia brada (strážca, medvediar)
1985: Skleníková Venuša (námestník)
1986: Šiesta veta (Miško Kramárik)
1987: Neďaleko do neba (kaprál)
1988: Správca skanzenu (Imro)
1989: Rabaka (Andy)
1990: Let asfaltového holuba (lekár)
1990: Šípková Ruženka
1994: Na krásnom modrom Dunaji (komisár Gazdík)
1995: ... kone na betóne (Pišta)
1996: Suzanne (náčelník na stanici)
1998: Rivers of Babylon (Fredy)
2000: Krajinka (gazda)

TELEVÍZNE FILMY A INSCENÁCIE

Starý včelár, 1981, réžia: S. Luther
Alžbetin dvor, réžia: A. Lettrich
Lekár umierajúceho času, réžia: S. Luther
Prípad Evy Burdovej, réžia: D. Michaelli
Zlatý hlas, 2004, réžia: D. Banyák
Reverend I., II., 1989, réžia: M. Pietor
Romulus Veľký, réžia P. Mikulík

DIVADELNÉ RÉŽIE

J. Radičkov: Pokus o lietanie, 1981
L. N. Tolstoj: Príbeh koňa (Cholstomer), 1984
G. Hoffman: Starosta, 1988
Simonovič: Vidovisko, DSNP Martin, 1990
Dumas – Bzdúch – Havlík: Dáma s kaméliami, DAB Nitra, 1991
W. Shakespeare: Veselé panie z Windsoru, DAB Nitra, 1996
M. Krleža, S. Canev: Salome, Johanka z Arcu a jej druhá smrť, 2002

zdroj

Slovenské národné divadlo

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.