Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Lenárd / hudba

Ondrej Lenárd

prof. Dr.h.c. Ondrej Lenárd
dirigent

* 9.09.1942 Krompachy
vzdelanie

1956 - 1959 Jedenásťročná stredná škola (JSŠ) v Košiciach
1959 - 1964 VŠMU v Bratislave, (štúdium dirigovania)
2002 Doctor honoris causa na UMB v B. Bystrici

životopis

Ondrej Lenárd je rodákom z Krompách. Základné hudobné vzdelanie získal štúdiom klavírnej hry na Hudobnej škole v Košiciach u profesorky Homolovej. V rokoch 1959 – 1964 študoval na VŠMU v Bratislave (v triede profesora dr. Rajtera) dirigovanie orchestra. Štúdium ukončil absolventským koncertom so Slovenskou filharmóniou. Už počas štúdia pôsobil ako zbormajster bratislavského operného zboru.
V rokoch 1962 – 1969 pôsobil postupne ako asistent, dirigent a zbormajster v SND. Potom dirigoval Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Bratislave, s ktorým absolvoval rad nahrávok a koncertov v Československu, Španielsku, Bulharsku, Taliansku, ZSSR. Od roku 1977 sa stal jeho šéfdirigentom.
Od roku 1970 dirigoval (a neskôr pôsobil aj ako šéfdirigent) Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
Hosťovsky dirigoval viacero koncertov Slovenskej filharmónie v Košiciach, v roku 1976 získal so zborom na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Arezze medzinárodnú cenu za polyfóniu. Hosťoval tiež na operných predstaveniach v bývalej NDR, dirigoval symfonické orchestre v Maďarsku, ZSSR, NDR, Bulharsku i v Kanade.
Od roku 1979 sa jeho meno spájalo s Japonským orchestrom Japan Shinsei Symphony Orchestra, kde pôsobil ako stály hosť.
V rokoch 1984 – 1986 bol opäť šéfdirigentom SND v Bratislave, v rokoch 1997 – 1999 pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Od roku 1991 viedol Slovenskú filharmóniu a od roku 1995 bol jej hudobným riaditeľom a súčasne šéfdirigentom.
Od roku 2000 pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU, prednáša na Katedre skladby a dirigovania.
Profesor Lenárd nahral viac ako 1100 titulov symfonickej a opernej literatúry, hosťoval takmer vo všetkých štátoch Európy, v USA a Japonsku. Vyniká predovšetkým ako interpret hudby 19. a 20. storočia.

Ocenenia:

1974 laureát ceny medzinárodnej súťaže mladých dirigentov v Budapešti
1997 cena Tatrabanky za prevedenie VIII. Mahlerovej symfónie
1998 Posol Slovenska
2001 Honor Conductor of Tokyo Philharmonic Orchestra

záujmy

záhradkarčenie, poľovníctvo, kulinárstvo

zdroj

www.kosice-city.sk/kszu/lenard.htm, Who is who v Slovenskej republike, 2003

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.