Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Štrpka / spisovatelia

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka
básnik, textár, esejista, prozaik, prekladateľ, spolu s I. Laučíkom a P. Repkom člen literárnej skupiny Osamelí bežci

* 30.06.1944 Hlohovec
motto

"Angažujeme sa: Za návrat anjelov. Za návrat dobrých anjelov ľudskosti do vašich hláv a citov, za čistotu úmyslov a mravnú bezúhonnosť činov. Za návrat ľudí k ľudskosti, na ľudský odkaz civilizácií. Za humanizmus.“

vzdelanie

1963 - 1969 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenčinu a španielčinu

životopis

Ivan Štrpka už počas štúdia a po jeho skončení pracoval ako redaktor vo viacerých literárnych časopisoch a v Československej televízii v Bratislave. V polovici 80. rokov bol šéfredaktorom časopisu Mladé rozlety, neskôr zástupcom šéfredaktora Literárneho týždenníka a v rokoch 1990 - 1993 šéfredaktorom Kultúrneho života.

Ivan Štrpka patrí k predstaviteľom básnickej skupiny Osamelí bežci.
Po viacročnom časopiseckom publikovaní básní a uverejnení veršov v zborníku Dúfam, že nevyrušujem, Eva samostatne knižne debutoval zbierkou básní Krátke detstvo kopijníkov (1969). Kritika ju vnímala ako polemiku s normou spoločenskej i básnickej situácie. Kritický básnický postoj je zreteľný aj v knihe Tristan tára z roku 1971. V nasledujúcom desaťročí i neskôr spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursínyho ako básnický textár (Pevnina detstva , 1978, Nové mapy ticha , 1979, Modrý vrch , 1981, neskôr 4/4 , 1983, Bez počasia , 1984, Zelená , 1986, Na ceste domov , 1987, Momentky , 1990, Do tla , 1991, Ten istý tanec , 1992, Príbeh , 1994 na LP a CD). Napriek tomu vydanie knihy Teraz a iné ostrovy (1981) kritika vnímala ako návrat básnika. V nasledujúcom období napísal zbierky básní Pred premenou (1982), Správy z jablka (1985) a knižne vydal hudobné texty pod názvom Modrý vrch (1988), ktoré vyvolali diskusiu o symbióze poézie a populárneho umenia. Básnickú cestu za poznaním autor využíva na evokovanie mnohorakých významov o živote a svete v zbierke Všetko je v škrupine (1989). Roku 1991 vydal Krásny nahý svet s poéziou datovanou prelomom 60. a 70. rokov. Roku 1995 Štrpkovi vyšla kniha Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje , v ktorej sústredil články a úvahy publikované v Kultúrnom živote počas svojho porevolučného pôsobenia v redakcii a z relácie Slovenského rozhlasu Živé slová. Reaguje v nich na aktuálne spoločensko–politické dianie. Pocitmi smútku a tragédie zo straty najbližšieho človeka je preniknutá zbierka básní Rovinsko, juhozápad; Smrť matky (1995). Zatiaľ poslednými opusmi Ivana Štrpku sú zbierky Medzihry, Bábky kratšie o hlavu a Majster Mu a ženské hlasy (obe 1997).

Ocenenia:

1969 Cena Ivana Krasku za debut
1995 Cena asociácie spisovateľských organizácií Slovenska
1997 Cena Dominika Tatarku
2003 Cena Tatra banky za umenie
2004 Cena Jána Ondruša

tvorba

Zbierky básní:

1969 Krátke dejstvo kopijníkov
1971 Tristan tára
1981 Teraz a iné ostrovy
1982 Pred premenou
1985 Správy z jablka
1989 Všetko je v škrupine
1990 Krásny nahý svet
1995 Rovinsko, juhozápad. Smrť matky
1997 Medzihry. Bábky o hlavu kratšie
2001 Bebé: jedna kríza
2001 Hlasy a iné básne
2003 25 básní

Knižné vydanie textov piesní:

1988 Modrý vrch , texty piesní pre albumy Deža Ursinyho

Próza:

1995 Kŕč otvorenej dlane a iné eseje, eseje
1999 Rukojemník, román

zdroj

www.lca.sk, A.Hablák štúdia Od Beatnictva k hermetizmu?, spracovala Jaroslava Milčíková

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.