Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Mária Sabolová / parlament

Mária Sabolová

Ing. Mária Sabolová
poslankyňa NR SR, KDH

* 20.09.1956 Prešov
vzdelanie

1962 - 1971 - základná škola v Prešove a v Košiciach
1971 - 1975 - študentka Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach
1975 - 1980 - absolventka Vysokej školy technickej v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, odbor Riadiace a automatizované systémy

životopis

Priebeh zamestnaní

1980 - 1985
- Výskumný ústav elektrických strojov točivých Brno, závod Košice, samostatný vývojový pracovník

1985 - 1990
- Stavoprojekt Košice, vedúci projektant merania a regulácie

1990 - 1993
- Mestská časť Košice-Juh, prednostkou miestneho úradu (20-tis.mestská časť)

1993 - 1994
- Mesto Košice, vedúca Kancelárie primátora mesta Košice

 • od roku 2006 Národná rada Slovenskej republiky, poslankyňa, Mandátový a imunitný výbor NR SR (členka), Výbor NR SR pre zdravotníctvo (členka)
 • od roku 1994 do 2002 bola členkou Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody
 • od roku 2002 do roku 2006 bola členkou Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
 • od roku 1998 do roku 2006 členkou Mandátového a imunitného výboru
 • od roku 2003 bola som predsedom NR SR menovaná za člena správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva, kde vykonáva predsedníčku správnej rady

  Politická angažovanosť

 • pri zmenách v 1989 aktivity vo VPN
 • od založenia KDH v roku 1990 som jeho členom
 • od začiatku som pomáhala pri zakladaní klubov KDK
 • v prvých samosprávnych voľbách v 1990 som kandidovala na starostu mestskej časti, bola som pri budovaní samosprávy v Košiciach od jej začiatku, pri kreovaní miestneho úradu Juh
 • v roku 1992 som kandidovala do Federálneho zhromaždenia za východoslovenský región
 • v roku 1994 som kandidovala do NR SR, kde pracujem III. volebné obdobie
 • počas poslaneckého obdobia som vykonávala svoj mandát v rámci celého Slovenska
 • pracovala som v okresných a celoslovenských orgánoch KDH
 • ako regionálny tajomník za Košice bola som členom Predsedníctva KDH
 • člen celoslovenskej Rady KDH aj súčasnosti
 • člen Krajskej rady Košického kraja
 • zdroj

  Národná rada SR, KDH

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.