Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Roman Kaliský / spisovatelia / iné

Roman Kaliský

Roman Kaliský
novinár, publicista, scenárista, dramaturg

* 23.09.1922 Slovenská Ľupča
vzdelanie

Ľudová a meštianska škola v Slovenskej Ľupči
Gymnázium v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši

životopis

Narodil sa v robotníckej rodine. Štúdium chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave prerušil kvôli vojnovým udalostiam. V SNP bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Pre svoje občianske a politické postoje k udalostiam rokov 1968-69 a nasledujúcej normalizácii bol politicky diskriminovaný a nesmel publikovať. Preto sa vyučil za murára a v tejto profesii pôsobil až do roku 1989. Vo februári 1990 sa na krátke obdobie stal riaditeľom Slovenskej televízie.
 
Knižným dielam Romana Kaliského predchádzala dlhoročná novinárska, predovšetkým však publicistická a reportérska práca. Debutoval zbierkou reportáží Dlhá cesta, v ktorej zachytil vývinový proces slovenskej spoločnosti od konca vojny až do obdobia budovania nového spoločenského zriadenia. Druhá kniha literárnych reportáží Obžalovaný, vstaňte! prináša príbehy zo súdnych siení. Je to kniha súdničiek o príbehoch obyčajných ľudí, ktorá vzbudila veľkú pozornosť nielen čitateľov (5 vydaní - z toho jedno české a jedno maďarské), ale aj literárnej kritiky. Roku 1997 mu vyšla kniha Na poslednom úseku. Je to výber z jeho reportážnej a publicistickej tvorby z rokov 1989-1996.

Pôsobenie

do roku 1948 Práca – redaktor
Ľud – šéfredaktor
do roku 1953 Dramaturg slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu
1956-67 Kultúrny život – redaktor
1967-69 Slovenská televízia – redaktor
1969-89 Murár
1990 Slovenská televízia – riaditeľ
Slovenské národné noviny – redaktor
Literárny týždenník – redaktor
1993-94 Republika – zástupca šéfredaktora

tvorba

Filmografia

1954: Fraňo Kráľ (scenár)
P. O. Hviezdoslav (scenár)
1955: Za slobodu (námet, scenár)
Štvorylka (dramaturgia)
1956: Čert nespí (dramaturgia)
Previerka lásky (dramaturgia)

Knižná tvorba

1962: Dlhá cesta – zbierka reportáží
1963: Obžalovaný, vstaňte! – zbierka reportáží
1968: Konfrontácia – kniha esejí o SNP (spoluautor)
1997: Na poslednom úseku – výber z reportážnej a publicistickej tvorby

Televízna hra

1968: Koniec a začiatok

zdroj

www.matica.sk, www.book.sk, www.cfn.cz. Spracovala M. Remiašová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.