Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Tibor Andrašovan / hudba

Tibor Andrašovan

Tibor Andrašovan
hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zaslúžilý umelec

* 3.04.1917 Slovenská Ľupča
+ 14.6.2001 Bratislava
vzdelanie

1937 Učiteľský ústav v Banskej Bystrici
1937 - 1941 FF UK v Bratislave, aprobácia pedagóga pre učiteľské akadémie
1940 - 1945 Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Jozef Vincourek a Kornel Schimpl)

životopis

Tibor Andrašovan bol rodák z Horehronia. Do slovenského hudobného života vstúpil po skončení druhej svetovej vojny. Po štúdiách a krátkych pôsobeniach na učiteľských akadémiách v Modre a Bratislave nastúpil ako korepetítor a dirigent opery a baletu SND v Bratislave, kde pôsobil aj ako dramaturg opery, pôsobil aj ako umelecký riaditeľ SĽUKu a v posledných rokoch bol slobodným umelcom - skladateľom a dirigentom.
Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla, žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získava široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová a žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín:
1.Vokálna hudba
2.Inštrumentálna hudba
3.Hudobno-dramatické diela
4.Scénické diela
5.Filmová hudba
6.Tance. Tanečno-spevné scénické obrazy

Pôsobenie:

1941 - 1943 profesor na Učiteľskej akadémii v Modre
1944 profesor na Učiteľskej akadémii v Bratislave
1945 kurzy orchestrálneho dirigovania (Pavol Dědeček) a zborového dirigovania (Miroslav Doležil) v Prahe, súčasne štúdium na FF Karlovej univerzity (Zdeněk Nejedlý a Josef Hutter)
1945 - 1957 korepetítor a dirigent
od 1947 dramaturg opery SND v Bratislave
1955 - 1957 umelecký riaditeľ SĽUK-u (Slovenského ľudového umeleckého kolektívu)
1957 - 1968 umelec v slobodnom povolaní
1968 - 1972 umelecký riaditeľ SĽUK-u
od 1972 umelec v slobodnom povolaní

Ceny a vyznamenania:

1949 Národná cena za filmovú hudbu
1955 Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky
1956 Rad kambodžského kráľa
1969 Štátna cena Klementa Gottwalda za hudbu k filmu Drevená dedina
1969 Cena mesta Bratislava
1971 Zaslúžilý umelec
12. júna 1997 DOKTORI HONORIS CAUSA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
31. augusta 2007 bol in memoriam ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za hudobnú tvorbu

tvorba

Výber z tvorby:

Opera:

Figliar Geľo (1957)
Biela nemoc (1967)
Hájnikova žena (1974)
Návrat (1984)
Šach a Šachrazád (1991)
Vrabček Mojček (1997)

Opereta:

Pánska volenka (Štvorylka) (1960)

Balet:

Orfeus a Eurydika (Večný Orfeus) (1948)
Pieseň mieru (1949)
Ikaros (1965)
Slávnosti slnovratu (1965)
Letokruhy (Slovensko v tanci) (1994)
Kaštieľ na čiernom kameni (1998)
Muzikál
Kráľ bláznov (1982)

Symfonický orchester:

Dukla, brána slobody
Malá goralská predohra op. 22 (1961)
Zbojnícka predohra (1963)
Tance zo Slovenska (1989)
Hudba k Spartakiáde (1989)
Naše mažoretky (1993)
Kolo Tatier (1996)
Vlachynko (1996)

Hudba pre divadlo:

Ako sa vám páči (1946)
Lampáš (1949)
Legenda o láske (1955)
Rómeo a Júlia (1957)
Meštiak šľachticom (1960)
Kocúrkovo (1960)
Cyrano z Bergeracu (1967)
Biela nemoc (1967)
Marína Havranová (1968)
Dobrodružstvo pri obžinkoch (1970)
Herodes a Herodias (1970)

Krátkometrážny dokumentárny film:

Nová škola (1948)
Bojovníci pod zemou (1949)
Cesta k slnku (1949)
Dedičstvo krásy a biedy (1949)
Májové posolstvo (1949)
Pieseň strojov (1949)
Vyzývame vás (1949)
Piešťany (1950)
Príbeh Jána Kováča (1950)
Spoločnou silou (1950)
Zelené priehrady (1950)
Ženy do boja za mier (1950)
Druhá smena (1951)
Hrdinovia práce (1951)
Krompachy (1951)
San José (1951)
Za lepší život (1951)
Kysuce (1951)

Dlhometrážny dokumentárny film:

Kvety Tatier (1953)
Cesta večných spomienok (1958)
Expedícia TANAP (1961)

Dlhometrážny hraný film:

Katka (1949)
Rodná zem (1953)
Drevená dedina (1954)
Štvorylka (1955)
Statočný zlodej (1958)
Prerušená pieseň (1960)
Pokorené rieky (1961)
Jánošík I. (1962)
Jánošík II. (1963)
Majster kat (1966)
Rok na dedine (1967)
Páni sa zabávajú (1971)
Zlozor (1971)
Očovské pastorále (1973)
Cesta ženy (1974)
Sebechlebskí hudci (1975)
Stretnutie (1975)
Desať percent nádeje (1976)
Nie (1978)

Hraný televízny film:

Balada o Vojtovej Maríne (1964)
Oko za oko (1965)

Stredometrážny televízny film:

Roztrhla sa hudáčkovi struna (1966)

Bibliografia:

LEXMANN, J.: Slovenská filmová hudba 1896–1996. ASCO, Bratislava 1996
kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I.. VEDA, Bratislava 1989, s. 23–24

zdroj

Hudobné centrum (www.hc.sk), Slovenská národná knižnica (www.snk.sk) Spracovala M. Remiašová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.