Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anna Belousovová / parlament

Anna Belousovová

RNDr. Anna Belousovová
podpredsedníčka NR SR, SNS

* 8.08.1959 Vysoká nad Kysucou
vzdelanie

Základná školu ukončila v Čadci. Od roku 1974 navštevovala Gymnázium v Čadci. V štúdiu pokračovala na Prírodovedeckej fakulte UK odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika – zemepis v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 1983 s červeným diplomom a cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky.

životopis

Anna Malíková sa narodila 8. augusta 1959 vo Vysokej nad Kysucou v okrese Čadca. Má päť súrodencov. Detstvo prežila v Kežmarku, kde jej otec pôsobil ako vojak z povolania – v hodnosti majora.

Od roku 1983 pôsobila ako učiteľka na základnej škole v Čadci desať rokov. Rok a pol pôsobila ako riaditeľka Obvodného úradu práce v Čadci.

V roku 1990 sa stala jednou zo zakladajúcich členov SNS na Kysuciach. V SNS prešla postupne od radovej členky, cez predsedníčku miestnej organizácie, predsedníčku rady až po najvyššie stranícke funkcie. Stala sa prvou ženou, ktorá v celej histórii SNS pôsobila vo funkcii prvej podpredsedníčky a neskôr predsedníčky strany.

Od roku 1994 pôsobila profesionálne vo funkcii prvej podpredsedníčky SNS až do roku 1999 kedy sa stala predsedníčkou SNS. Po parlamentných voľbách v roku 1998 bola zvolená za poslankyňu Národnej strany SR.
Po neúspešných parlamentných voľbách v roku 2002 sa stala spolu s J.Slotom iniciátorom zjednotenia SNS a PSNS.

Od roku 2003 pôsobí vo funkcii prvej podpredsedníčky Slovenskej národnej strany.

Vo IV. volebnom období Národnej rady SR (2006) bola zvolená za jedného z podpredsedov NR SR.

zdroj

www.malikova.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.