Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Janušek / vláda

Marián Janušek

Ing. Marián Janušek
exminister výstavby a regionálneho rozvoja

* 29.02.1960 Žilina
vzdelanie

Po gymnaziálnom štúdiu získal vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, keď získal absolutórium na fakulte Prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov v odbore stavba, údržba a rekonštrukcia tratí.

životopis

Po absolvovaní VŠDS pracoval do decembra 1989 ako samostatný odborno-technický pracovník investičnej výstavby v Považských chemických závodoch š.p. Žilina, neskôr zabezpečoval stavebný dozor na prácach realizovaných podnikmi Váhostav, š.p. Žilina a Železničné staviteľstvo, š.p. Žilina.

Do septembra 1994 pracoval ako zástupca vedúceho materiálno - technického zásobovania, Váhostav, š.p., Žilina, stavebný závod 02.

V januári 1995 sa stal M. Janušek zástupcom prednostu Okresného úradu v Žiline, do ktorého kompetencie patrili odbory dopravy a cestného hospodárstva, životného prostredia, katastrálny, zdravotníctva, školstva a kultúry, veterinárny, pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, CO obyvateľstva.

V priebehu rokov 2001-2002 bol manažérom DDP Stabilita.

Zástupcom prednostu MsÚ Žilina sa stal Marian Janušek vo februári 2002, od decembra 2002 bol zástupcom primátora mesta Žilina.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.