Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Tatiana Rosová / parlament

Tatiana Rosová

PhDr. Tatiana Rosová
poslankyňa NR SR, SDKÚ-DS

* 2.08.1961
vzdelanie

 • 1975 –1979 Gymnázium Grösslingová ul. Bratislava
 • 1979 –1983 Filozofická fakulta UK, sociológia
 • 1985 rigorózna skúška – sociológia študijný pobyt Univerzita Umea, Švédsko (politická demokracia)
 • 2005 študijný pobyt Haag, Holandsko (komunikácia s verejnosťou)
 • životopis

  Prax:

 • 1.9.1983 - 31.7. 1986 Výskumný ústav životnej úrovne, Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce (odborný asistent - sociologický výskum) – z toho MD jún 1985 – júl 1986
 • 1.8.1986 – 31.3.1989 Ústav národného zdravia mesta Bratislavy (vysokoškolák nelekár - sociologický výskum, výskum verejnej mienky)
 • 1.4. 1989 –14.9.1990 Katedra sociológie FF UK (vedecký pracovník - sociologický výskum, výskum verejnej mienky)
 • 15.9.1990 – 31.12. 1992 Ústav sociálnych analýz UK, Inštitút stredoeurópskych štúdií UK (vedecký pracovník - sociologický výskum, výskum verejnej mienky)
 • 1. 1. 1993 – 30. 4. 1996 Focus, výskumná agentúra (riaditeľka – výskum verejnej mienky) – z toho MD jún 1995 – apríl 1996
 • 1.5. 1996 - 31.8. 2001 Soria &Grey, reklamná agentúra (riaditeľka Odd. strategického
  plánovania)
 • 1.8. 2000 – 31.1. 2001 Úrad vlády SR (externá poradkyňa PV)
 • 1.1.1997 - 31.12. 2002 Markant, výskumná agentúra (riaditeľka – výskum verejnej mienky)
 • 1.1. 2003 – 2006 Úrad vlády SR (poradkyňa PV)
 • od 2006 poslankyňa NR SR, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport (členka)

  Spolupráca pri kampaniach politických strán:

  1990 – VPN (prieskumy verejnej mienky)
  1998 – SDK (prieskumy verejnej mienky, komunikačná
  stratégia)
  2002 – SDKÚ (prieskumy verejnej mienky, komunikačná
  stratégia)

  Členstvo v politických stranách:

  SDKÚ – od 2005

  Jazyky:

  anglicky aktívne
  nemecky čiastočne aktívne
  rusky pasívne
 • zdroj

  SDKÚ-DS

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.