Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 József Berényi / parlament

József Berényi

Mgr. József Berényi
SMK-MKP

* 6.06.1967
životopis

Od 2006 poslanec NR SR
Profesionálna kariéra:
• 1991 - vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
• 1992 - 1993 - akademický asistent, Univerzita v Nitre
• 1993 - 1994 - postgraduálne štúdium na Central European University, Budapešť
• 1994 - 1995 - výskumný pracovník, New School for Social Research, New York
• 1995 - 1999 - zahranično-politický tajomník, Maďarská občianska strana (MOS)
• 1999 - 2000 - poradca ministra, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
• 2000 - 2002 - riaditeľ Odboru regionálneho rozvoja, Úrad vlády SR

Stranícka kariéra:
• od roku 1998 - člen predsedníctva Strany maďarskej koalície (SMK)
• od roku 2010 - zvolený za predsedu Strany maďarskej koalície (SMK)

Politická kariéra:
• 1990 - 1992 - poslanec Slovenskej národnej rady za Maďarskú občiansku stranu,
• 2002 - bol zvolený za poslanca NR SR za SMK, svoj mandát si neuplatnil, pretože bol menovaný za štátneho tajomníka,
• od 24. novembra 2002 do júla 2006 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR,
• 2006 - zvolený za poslanca NR SR za SMK, je podpredsedom poslaneckého klubu SMK, overovateľom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Súkromný život
Je ženatý a má dvoch synov.Býva v Dolných Salibách.

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.