Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Melicher / spisovatelia / novinári

Jozef Melicher

doc. PhDr. Jozef Melicher
spisovateľ, etnológ, literárny historik, publicista, vysokoškolský pedagóg

vzdelanie

Vysoká škola pedagogická v Bratislave (slovenský jazyk a literatúra)
1992 docent

životopis

Ako spisovateľ prvý zozbieral a publikoval vyše 500 povestí z regiónu Hont, Tekov, Požitavie a Ponitrie. Bol spoluzakladateľom Almanachu Nitra, ročníka pre širokú verejnosť. Jeho knihy povestí začali byt návodom, "ako treba písať povest". Kniha Požitavské povesti odštartovala sériu ďalších kníh, ktoré doteraz vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej. Jeho knihy sa dostali do 25 krajín sveta.

Pôsobenie
1966 - 73, 1989 - 2000 vysokoškolský pedagóg na FF Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
Od roku 2000 externý docent na KSL FF UKF

1994 člen Spolku slovenských spisovateľov
2000 Odborná spolupráca s OZ Fontis zameraná na uchovanie kultúrneho dedičstva v SR

Ocenenie
2000 čestné uznanie Spolku slovenských spisovateľov za dielo Literárne stopy pod Zoborom

tvorba

1989 Tekovské povesti; Povesti, poverové a humoristické príbehy z dolného Pohronia
1995 Hontianske povesti
1995 Zamlčovaná literatúra
1998 Od Zobora po Sitno
1998 Čilejkárska rapsódia
1998 Požitavské povesti (spolu s Jozefom Trubínim)
1999 Literárne stopy pod Zoborom
2000 Literárne stopy pod Slovenskou bránou
2004 Premeny folklórnych textov

zdroj

Ľuboš Trubíni; Katedra slovenskej literatúry FF UKF Nitra; Spolok slovenských spisovateľov; Ministerstvo kultúry SR; www.infovek.sk; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.