Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viliam Záhorčák / regióny

Viliam Záhorčák

Viliam Záhorčák
primátor mesta Michalovce

* 21.07.1959
vzdelanie

V roku 1983 absolvoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, učiteľský odbor slovenský jazyk - dejepis.

životopis

Začínal ako učiteľ na VI. základnej škole v Michalovciach. Od roku 1986 pôsobil najprv ako pedagóg na Gymnáziu Pavla Horova, potom bol zástupcom riaditeľa a od roku 2001 zastával funkciu riaditeľa tejto školy. V júni 2006 mu rada školy jednomyseľne opätovne vyjadrila dôveru, čo znamená, že funkciu riaditeľa mal právo zastávať do roku 2011.

Do komunálnej politiky sa zapojil v roku 1998 a ako nečlen úspešne kandidoval za Stranu demokratickej ľavice za poslanca do MsZ. Už ako člen SDĽ v roku 2001 vo voľbách za poslanca do Vyššieho územného celku Košice získal spomedzi kandidátov z celého okresu Michalovce najviac voličských hlasov. Vo voľbách do samosprávy mesta v roku 2002 sa opätovne stal poslancom MsZ.

Bol predsedom komisie školstva, kultúry, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva. Je podpredsedom Miestneho odboru Matice slovenskej. Okrem svojej profesie a komunálnej politiky je aktívny v oblasti kultúry a športu, a to ako spoluorganizátor, člen odborných porôt najmä recitátorských súťaží a moderátor kultúrnych podujatí. Aktívne hrával futbal, je členom hádankárskeho a krížovkárskeho krúžku Šíravan. Bol jedným z tých, ktorí v 80-tych rokoch oživili v Michalovciach ochotnícke divadlo.

V komunálnych voľbách v decembri 2006 ako kandidát strany SMER-SD na post primátora mesta Michalovce získal spomedzi jedenástich uchádzačov o túto pozíciu výrazne najviac voličských hlasov.zdroj

www.michalovce.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.