Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Šujan / profesijné komory

Ing. arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.