Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 William Schiffer / výtvarné umenie

William Schiffer
umelec, sochár, medailér

* 26.08.1920 Zvončín
+ 7.8.2007 Trnava
životopis

Schiffer sa narodil 26. októbra 1920 vo Zvončíne pri Trnave. Jeho umelecké začiatky siahajú k zborovému spevu a neskôr k angažmánu v nitrianskom divadle. V závere druhej svetovej vojny odišiel do Francúzska, kde najskôr študoval na hereckej škole, ale čoraz viac ho lákalo výtvarné umenie.

Prestúpil na École des Beaux, v päťdesiatych rokoch sa zosobášil s Maruškou Kokoškovou, rodáčkou z českých Rokycian, neterou slávneho maliara Oskara Kokoschku a dlhoročnou sekretárkou česko-slovenského veľvyslanca v Paríži Štefana Osuského. Bola celé roky dobrým duchom a ochrankyňou emigrantov zo Slovenska.

Schifferove výtvarné začiatky patria na Montmartre, kde sa mu podarilo získať ateliér. Medzi jeho významné životné obdobia patrí študijný pobyt u významného sochára svetového mena Chorváta Ivana Meštroviča, ktorý bol žiakom Augusta Rodina a žil a pôsobil v USA. Prelom v Schifferovej tvorbe nastal v závere šesťdesiatych rokov, keď sa dostal do kontaktu s Pierrom Dehayom, členom Académie Fran‡aise, ktorý stál v tom čase na čele mincovne a spolu s členmi Francúzskeho klubu medaily rozbiehal hnutie pod názvom Obnova medaily. Išlo o nadviazanie na tradíciu medailovej tvorby francúzskych majstrov. Schiffer sa zaradil do okruhu medailérov intenzívne spolupracujúcich s Parížskou mincovňou.

Veľmi plodná spolupráca vyústila do razby desiatok razených i liatych medailí. Viaceré z nich sa dočkali vysokého ocenenia odbornej i zberateľskej verejnosti. Medzi ne možno zaradiť medaily k významným výročiam rôznych krajín, portrétne medaily svetových osobností, po návrate osobností Slovenska i Čiech. Po návrate na Slovensko pokračoval v spolupráci s kremnickou mincovňou. Tu vznikol rad medailí, prvou bola Milana Rastislava Štefánika, po nej Václava Havla a desiatok domácich osobností. Práce vystavoval na desiatkach autorských výstav.

Pri príležitosti umelcovej osemdesiatky sa v Paríži v Musée national des Artes et traditions populaires konala výstava jeho celoživotného diela.

Ocenenia:

2007:
(31. augusta) mu bolo in memorian udelené ocenenie Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí

1967:
ocenenie za skulptúru Matka s dieťaťom (udelené na Salóne nezávislých v Paríži)


tvorba

Výber z tvorby:

Medaily:

- k 350. výročiu Trnavskej univerzity
- k 760. výročiu udelenia mestských práv Trnave
- k 200. výročiu vzniku Spojených štátov amerických
- k 2500. výročiu Perzskej ríše
- k 800. výročiu kresťanstva v Rusku
- k 1100. výročiu príchodu vierozvestcov

Portrétne medaily osobností:

- Ján Sokol
- Václav Havel
- Ján Koniarek
- Alexander Dubček
- Boris Pasternak
- Alexander Solženicyn
- libanonský svätec Šarbel Maklúf a i.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.