Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Jankovič / spoločenské vedy / hudba

Ľubomír Jankovič

PhDr. Ľubomír Jankovič CSc.
historik knižnej kultúry, heraldik, hudobník, skladateľ

* 20.06.1960 Martin
vzdelanie

1988 – PhDr.
1994 – CSc.

životopis

Ľubomír Jankovič je absolventom odboru Archívnictvo a PVH na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vedeckým pracovníkom Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde sa venoval problematike dejín knižnej kultúry, najmä výtvarným aspektom historických tlačí a problematike historického exlibrisu.
V roku 1995 bol zakladajúcim členom Slovenského výboru pre program Pamäť sveta UNESCO v rámci Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí SR a v rokoch 2000 - 2004 pôsobil ako jej predseda.
Je tiež členom výboru Slovenskej genealogickej a heraldickej spoločnosti a súčasne Spoločnosti slovenských knihovníkov.
Martinský rodák inicioval realizáciu digitálnej edície stredovekých kódexov Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta, v rámci ktorej bol v roku 2001 ako pilotný projekt formou CD-ROM vydaný Bratislavský antifonár II (Hanov kódex).

tvorba

Monografie:
Klenoty knižnej kultúry a archívneho dokumentárneho dedičstva v zbierkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. Martin, Kozák-Press 2010 (s K. Komorovou)
Exlibris a supralibros na Slovensku v 16. až 19. storočí. Martin, MS 2004
Inkunábuly - umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Martin, SNK 2014

- početné štúdie a odborné články z oblasti dejín knižnej kultúry a heraldiky uverejnené doma i v zahraničí

Diskografia:
Someone In The Middle (2009)
My Private Heaven (2000)
Regards From The Beatleland (1999)
WELCOME TO MY WORLD (2011)

CD album slovenských piesní pod názvom:
Vítanie nového dňa (2012)

Hudba k singlom:
Idem ďalej (Maroš Bango)
Kúpim si poznámkový notes (Peter Lipa)
Nádej (Renáta Čonková)

Ľubomír Jankovič je autorom výstav historického exlibrisu a supralibrosu na Slovensku (Bratislava, Košice, Trenčín, Hlohovec)
Ako autor sa podieľal a účinkoval početných v hudobných a hudobno-publicistických rozhlasových i televíznych reláciách (napr. Slovenský rozhlas, Televízia Markíza...)


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.