Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Ondáš / manažéri v biznise

Jozef Ondáš

Jozef Ondáš
výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

životopis

Po ukončení základného štúdia matematiky, logiky, teórie skupín a algebry na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, začal Jozef Ondáš pracovať na košickej univerzite ako učiteľ matematiky. Po roku praxe na univerzite prevzal svoj prvý post v oblasti informačných technológií na odbore informatiky v oceliarňach v Košiciach ako systémový programátor.
Okrem vzdelávania v oblasti IT a obchodu navštevoval Jozef Ondáš aj obchodnú školu verejnej univerzity vo Veľkej Británii, kde získal titul MBA. Jozef Ondáš nadobudol vzdelanie v oblasti obchodného riadenia, projektového riadenia, strategického riadenia, systémov riadenia podnikov, IT a obchodného riadenia a v mnohých iných oblastiach počas svojej profesionálnej kariéry.
Jozef Ondáš je výkonným riaditeľom spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o. od apríla 2006. Spoločnosť T-Systems Slovakia, s.r.o. bola založená 28. januára 2006, Jozef Ondáš začal vo firme pracovať ako jeden z jej prvých zamestnancov.
V posledných desiatich rokoch pracoval Jozef Ondáš v spoločnostiach Slovenské železnice, Khorafi Business Machines v Kuwaite, Columbex International, Managament Skill Base na Slovensku, SAP Slovakia, IBM Slovakia v pozícii generálneho riaditeľa a v týchto funkciách získal mnohé skúsenosti v oblasti riadenia, marketingu, predaja, konzultačných služieb a informačných technológií (IT).
V roku 2003 bol Jozef Ondáš interným/externým poradcom ministerstva financií SR. Tiež bol členom riadiaceho výboru pre projekt Informačný Systém Štátnej Pokladnice.
Jozef Ondáš pracoval aj pre železiarne a oceliarne v Košiciach, kde nadobudol mnohé skúsenosti. Začal tam pracovať ako systémový inžinier v oddelení informatiky a čoskoro sa vypracoval na manažéra zodpovedného za centrálne spracovanie DP v spoločnosti a organizáciu PC strediska. Ako technický riaditeľ závodu centrálnej údržby bol zodpovedný za prevádzku a technický rozvoj všetkých technických aktivít.
V roku 1996 založil Jozef Ondáš charitatívnu organizáciu nazvanú “DeDo” a má v nej funkciu predsedu Dozornej Rady. Táto organizácia podporuje deti v detských domovoch, ich vzdelávanie a integráciu do spoločnosti po opustení domova. Organizácia tiež podporuje rodiny, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.

Ocenenia:
2007 IT Osobnosť Roka

zdroj

www.t-systems.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.