Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudovít Štrompach / výtvarné umenie

Ľudovít  Štrompach

Ľudovít Štrompach
maliar a reštaurátor

* 23.06.1923 Budapešť
+ 5.3.2009 Bratislava
vzdelanie

Kráľovská výtvarná akadémia, Budapešť
VŠVÚ, Praha

životopis

Ľudovít Štrompach sa narodil v Budapešti rodičom Jozsefovi Štrompachovi a Petronelle, rod. Heiszter, narodenej v Novákoch.
Štúdiu výtvarníctva sa venoval na Kráľovskej výtvarnej akadémii v Budapešti (maď. Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola), pod vedením Gyulu Rudnaya. Neskôr študoval na VŠVÚ v Prahe u Jána Želibského.
V roku 1946 sa presťahoval do Prahy, kde neskôr pôsobil na VŠVÚ ako asistent.
V roku1952 odišiel na Slovensko. Tu sa popri vlastnej tvorbe venoval reštaurovaniu obrazov, sôch, kostolov a zámkov, tiež výzdobou fresiek mnohých sídlisk na Hornej Nitre a zberateľskej činnosti.
Patrí do skupiny M. Galandu a ako vystavovateľ sa v decembri 1957 zúčastnil na historicky prvej výstave autorov tejto skupiny, ktorá sa konala v Žiline.
So svojou manželkou akad. maliarkou Magdalénou Štrompachovou založil prvý výtvarný odbor na ĽŠU v Prievidzi (15. marec 1963).
Zahraničná tvorba Ľudovíta Štrompacha sa viaže predovšetkým k mestám Praha, Budapešť (Maďarsko), Viedeň (Rakúskuo), Mníchov a Garmisch Partenkirchen (Nemecko), kde vznikli mnohé obrazy a grafiky. Príkladom je obraz Huslistka, ktorý namaľoval v Mníchove v roku 2001. Inšpiráciou pre vznik tohto obrazu bola nemecká huslistka Júlia Fischerová.
Z jeho Pražského obdobia pochádzajú obrazy Zasnežená Praha alebo Karlov most, ako aj mnohé rodinné portréty, ktoré sa z prevažnej časti nachádzajú v Bratislave.
V roku 1956 založil Krajskú galériu v Bojniciach a bol spoluzakladateľom prvého výtvarného odboru na ĽŠU v Prievidzi.
Ľudovít Štrompach žil od roku 2003 v Bratislave a bol členom Komory reštaurátorov na Slovensku.

zdroj

Foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.