Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Búda / hudba

Jozef Búda

PaedDr. Jozef Búda
zbormajster, dirigent, hudobný peedagóg, riaditeľ Štátneho komorného orchestru Žilina

* 22.09.1938 Valaská
+ 13.11.2008 Poprad
životopis

Patril k najaktívnejším a najvýraznejším osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry, svoj profesionálny život spojil hlavne s dvomi významnými hudobnými inštitúciami – Štátnym komorným orchestrom Žilina a Popradským detským zborom.

Vysokoškolskú kvalifikáciu získal Dr. Búda na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore: Učiteľstvo pre školy I. cyklus – Aprobácia 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy + hudobná výchova pre 6. – 9- ročník základnej deväťročnej školy v roku 1962. Absolvoval 3-ročný dirigentský kurz Osvetového ústavu v Bratislave. V roku 1988 doplnil svoje vzdelanie doktorátom z teórie vyučovania v odbore hudobná výchova. Predtým, ako sa stal riaditeľom ŠKO Žilina, pôsobil v oblasti kultúry v Poprade a na Ministerstve kultúry SR ako vedúci odboru Záujmovo-umeleckej činnosti.

Riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina sa stal po konkurznom konaní 1. augusta 1990, odvtedy pôsobil na tomto poste nepretržite vyše 18 rokov. Počas jeho pôsobenia sa stal ŠKO Žilina jedným z najpoprednejších komorných orchestrov v celosvetovom meradle. Presadil sa na najvýznamnejších svetových pódiách a festivaloch ako Wiener Festwochen, Flámsky festival, Festival de Manaus, Bratislavské hudobné slávnosti, Schleswig – Holstein Festival, Aspekte Salzburg , účinkoval orchester v takých prestížnych sálach ako Concertgebouw Amsterdam, Gasteig Mníchov, Palác hudby v Barcelone, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Symphony Hall Osaka, Metropolitan a Casal Hall v Tokiu, atď. V období jeho pôsobenia orchester vystúpil na 2 turné v USA, 1 v Kanade a na 4 turné v Japonsku. Pod jeho vedením sa ŠKO Žilina predstavil ako prvý slovenský orchester na severoamerickom a juhoamerickom kontinente.

Dr. Búda sa obrovskou mierou pričinil o to, že sa zo Žiliny stalo významné kultúrne centrum. Stál pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (vznikol 1991), ktorý patrí k ojedinelým festivalov pre mladých umelcov v Európe, pôsobil ako aktívny člen jeho festivalového výboru. Obohatil koncertné cykly v Žiline, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu s mladými umelcami a aktivity smerom k mladému publiku – Cyklus M a Nedeľné matiné pre deti a rodičov. Ako aktívny umelec na poli zborového spevu obohatil dramaturgiu o mnohé diela pre detský zbor a orchester, mnohé odzneli v celosvetovej premiére. Popradský detský zbor, ktorý Dr. Búda dlhé roky viedol, účinkoval pravidelne so Štátnym komorným orchestrom Žilina na vianočných, novoročných a iných abonentných koncertoch, zrealizoval s ním nahrávky Vianočné koledy, World Evergeens, výber Mariánskych piesní Ave Maria a i. Ich spoločné účinkovanie na BHS roku 1992 a 1998 bolo vysoko hodnotené odbornou kritikou i poslucháčmi.

Ako hudobný pedagóg a skúsený zbormajster pracoval tri desaťročia aktívne v oblasti zborového spevu a patril v tejto oblasti medzi významné osobnosti na Slovensku, ako aj v medzinárodnom meradle v rovine teoretickej, organizačnej a praktickej. Založil Popradský detský zbor pri Základnej umeleckej škole v Poprade, detský zbor Prieboj v Prievidzi, bol dirigentom miešaného zboru Rozkvet a viedol aj popredný miešaný zbor Cantus v Bratislave. V každom telese zanechal výsledky svojej muzikantskej húževnatosti, výrazovej schopnosti, pedagogického chápania, ľudskej komunikácie a organizačných schopností. Najviac však splynul s Popradským detským zborom, s ktorým pracoval takmer do svojej smrti. Na každú skúšku Popradského detského zboru dochádzal zo svojho pracovného pôsobiska v Žiline. Popradský detský zbor ZUŠ v Poprade získal pod jeho vedením veľa vynikajúcich ocenení na medzinárodných i domácich súťažiach a festivaloch. Účinkoval v Česku, Nemecku, Poľsku, Taliansku, Juhoslávii, Maďarsku, Rakúsku a vo Francúzsku. 17. decembra 1994 zbor spieval vo Vatikáne pri odovzdávaní vianočného daru pápežovi Jánovi Pavlovi II. V decembri 1999 mal viacero vianočných koncertov na Slovensku a v Rakúsku s orchestrom hudobného gymnázia z Viedne. V posledných rokoch zbor účinkoval s veľkým úspechom na viacerých medzinárodných festivaloch, ako napríklad: v Halle 1996 a 2005 /Nemecko/, Komló 1997 a 2003 /Maďarsko/, na Bratislavských hudobných slávnostiach 1992, 1993, 1998, na Europa Cantat vo Wolfenbutteli 1999 a septembri 2005 /Nemecko/, na EXPO v Hannoveri 2000, na Vaasa Choir Festival vo Fínsku 2006 a na Internationale Jugend – Kammerchor-Begegnung na nemeckom ostrove Usedom v auguste 2000 a 2008.

zdroj

www.hp.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.