Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Edmund Gwerk / výtvarné umenie

Edmund Gwerk
maliar

* 1895 Banská Štiavnica
+ 1956 Bratislava
životopis

Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, na VŠVU v Budapešti, na AVU v Prahe, dejiny umenia na filozofickej fak. UK v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Viedni, v Mníchove, v Berlíne, v Paríži, v Ríme a vo Florencii. V rokoch 1932 - 1938 žil a tvoril v Bratislave, od roku 1938 v Banskej Štiavnici, ktorej okolie s kopcovitou krajinou sa stalo námetom jeho malieb.

zdroj

www.derivat.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.