Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eva Biháryová / hudba

Eva Biháryová

Eva Biháryová
speváčka, hudobníčka

* 11.02.1949 Hrnčiarove nad Parnou okr. Trnava
životopis

- Pochádza z hudobníckej rodiny, jej sestra Mária sa tiež venovala profesionálne spevu, spolu nahrali len jednu rozhlasovú nahrávku Sám a sám (Supraphon, 1969);
- Maturovala v roku 1967 na Gymnáziu v Modre, tiež súkromne študovala spevu u prof. B. Turbu; túžbu študovať medicínu nakoniec nerealizovala.
- Spočiatku spievala najmä repertoár černošských speváčok, najmä A. Franklinovú, E. Fitzeraldovú a i. Jej prvé významné vystúpenie v r. 1967 v TV súťaži Zlatá kamera s piesňou Summertime, získala II. miesto za Evou Mázikovou;
-1969 prvý významnejší úspech s rozhlasovými nahrávkami (napr. šansón Stále tá hra), i jedna z prvých rozhlasových nahrávok V Tramtárii na Hrade (h. M. Novák) s Evou Kostolányiovou;
- Od 1970 sólistka Vojenského umeleckého súboru v Bratislave, kde pôsobila od 1968 do 1994;
- Ako speváčka populárnych piesní vynikla najmä v období 1967-1972, keď popri práci vo vojenskom súbore účinkovala aj ako speváčka hlavného prúdu slovenskej populárnej hudby, prejavilo sa to najmä vďaka TV relácii Malá televízna hitparáda, kde účinkovala niekoľkokrát a vždy s veľkým úspechom – napr. piesňami Tvoj hlas, Aj z mája máj;
-1969 sa prvýkrát predstavila na Bratislavskej lýre s piesňou Ktosi prosí (h. I. Horváth, t. I. Úradníček); úspešná bola aj v roku 1970 s piesňou Tvoje ústa (h. T. Seidmann, t. T. Janovic); no najmä v roku 1971 s piesňou Stará mama (h. V. Matušík, t. B. Droppa);
- V 70. rokoch jej úspechy i popularita v širokom meradle poklesla, a to najmä pre špecifické zameranie programov vo Vojenskom umeleckom súbore pod vedením umeleckého šéfa M. Nováka; účinkovala v niekoľkých jeho programoch a s piesňami s armádnou tematikou sa predstavovala aj na dobových čs. festivaloch, najmä Zlatý palcát, martinskom festivale i na podobnom festivale v poľskom Kolobrzegu; na všetkých podujatiach boli jej vystúpenia spojené s mimoriadnym úspechom – získavala zväčša 1. miesto alebo cenu laureáta festivalu;
- S tematikou vojenského života pripravila v rokoch 1976 - 88 spolu s orchestrom Vojenského umeleckého súboru v OPUSe niekoľko LP platní (okrem nej účinkovali na LP najmä E. Červená a M. Švába)
- Repertoár pre vysielanie rozhlasu tvorili najmä skladby tzv. juhoslovanského soundu ale i skladby Igora Bázlika, Tomáša Janovica, Ivana Horvátha a Vieroslava Matušíka.
- Vo Vojenskom umeleckom súbore sa zoznámila s hudobníkom, pozaunistom a autorom Jurajom Rózsom (ich synom je známy hudobník a producent Oskar Rózsa), ktorý najmä od konca 70. rokov pre E. Biháryovú písal (skladby Brečtan, Taká chvíľa, Uspávanka a i.)
- Podľa kritík je Biháryová impozantne disponovanou speváčkou so špecificky zafarbeným hlasom a na rozdiel od odbornej kritiky širšie obecenstvo nedocenilo jej evidentné kvality
- V OPUSe nahrala 10 SP platní, v archíve Slovenského rozhlasu nahrala 47 skladieb, z toho 1 so sestrou Máriou (Sám a sám)

zdroj

Martin Jurčo, 2009 (SRo) s použitím Encyklopédie jazzu a modernej populárnej hudby, Supraphon., Praha, 1990; www.supermusic.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.