Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Kolesík / parlament / politické strany

Andrej Kolesík

Andrej Kolesík
poslanec NR SR, Smer-SD

* 23.06.1982 Trnava
vzdelanie

V súčasnosti prebiehajúce rigorózne konanie v študijnom programe Environmentálne manažérstvo
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
2000 - 2006: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
bakalársky stupeň štúdia v odbore geológia ukončený v akademickom roku 2003/2004
magisterský stupeň štúdia v odbore geológia ukončený v roku 2006
1996 - 2000: Gymnázium A.M. v Trnave, ukončené s vyznamenaním v roku 2000
1988 - 1996: Základná škola v Dechticiach

životopis

Študentské aktivity:
2001 - 2006 predseda Študentskej časti Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
2001 - 2006 podpredseda Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
2001 - 2006 podpredseda Komisie pre študentskú vedeckú činnosť na PriF UK
2002 - 2006 člen Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
2004 - 2006 člen Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
1996 - 2000 člen Redakčnej rady stredoškolského časopisu Gamburger

Mládežnícke a politické aktivity:
2008 - doteraz predseda OZ Mladí sociálni demokrati
2007 - 2008 ústredný tajomník OZ Mladí sociálni demokrati
2006 - 2007 podpredseda OZ Mladí sociálni demokrati pre vonkajšie vzťahy
2006 - doteraz tajomník Klubu poslancov NR SR za stranu SMER - sociálna demokracia
2006 - doteraz člen Ústrednej revíznej komisie strany SMER - sociálna demokracia
2004 - 2006 asistent tajomníka Klubu poslancov NR SR za stranu SMER - sociálna demokracia
2002 - 2003 odborná stáž vo Výbore NR SR pre životné prostredie a ochranu prírod

zdroj

www.andrejkolesik.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.