Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anton Marcinčin / parlament

Anton Marcinčin

Ing. Anton Marcinčin Ph. D.
poslanec NR SR, podpredseda KDH pre hospodárstvo, pôdohospodárstvo a financie

* 26.10.1968 Prešov
vzdelanie

1999 Obhájil doktorát na Inštitúte ekonomických štúdií, Fakulta sociálnych vied, Karlova univerzita, Praha 1991-1998 Postgraduálne štúdium v Centre pre ekonomický výskum a postgraduálne vzdelávanie (CERGE), Karlova univerzita, Praha
1986-1991 České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta

Štipendiá, výskumné pobyty a granty:

2002 Ekonomická politika na Slovensku 2000-2001, Holandská ambasáda a Svetová banka
2001-2002 Monitorovanie slovenskej integrácie do EÚ – nezamestnanosť na Slovensku, Friedrich Ebert Stiftung
1999-2001 Hospodárska politika na Slovensku 1990-99, Ambasáda USA
1999 Výskumný pobyt ACE PHARE, Tinbergen Institute, Holandsko
1997-1998 Ekonómia médií: konvergencia tranzitívnych krajín s členskými štátmi EÚ. Výskumný grant ACE PHARE
1996 Výskumný pobyt ACE PHARE, Centre for Economic Performance, London School of Economics, Londýn
1995-1996 Reštrukturalizácia a úloha bánk a štátu v strednej a východnej Európe. Výskumný grant ACE PHARE
1994-1996 Privatizačný proces v strednej a východnej Európe. Česká grantová agentúra, Karlova univerzita a Inštitút národného hospodárstva
1993-1994 Štipendium EU TEMPUS, Tinbergen Institute, Holandsko
1992 Štipendium EU TEMPUS, Tinbergen Institute, Holandsko

životopis

Profesijná aktivita:

2009 samozamestnaný, pracoval pre Nadáciu otvorenej spoločnosti – OSF, a v apríli až auguste ako poradca ministra financií SR
2002-2008 Ekonóm pre Slovensko a Slovinsko, Svetová banka, Bratislava
2001 Ekonóm, Svetová banka, Bratislava. Výkonný riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku 2000 Ekonóm, Svetová banka, Bratislava
1998-2000 Výskumník, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava a Prešov
1996-1998 Výskumník, Centrum pre hospodársku politiku, Bratislava
1995 Výskumník, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, MESA10, Bratislava. Poradca českého ministra hospodárstva
1992-1994 Výskumník, Inštitút národného hospodárstva, Česká akadémia vied, Praha
1990-1991 Výskumný asistent, Inštitút ekonomických štúdií na Karlovej univerzite, Praha

Akademická aktivita:

2007 Verejné financie, Fakulta matematiky a fyziky UK, Bratislava
2001-2004 Verejné financie, Filozofická fakulta UK, Bratislava (zimné semestre)
2002 Mikroekonómia, Víkendový kurz MBA, Fakulta manažmentu UK, Bratislava
1995 Mikroekonómia, Trnavská univerzita, Trnava
1994 Mikroekonómia, Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity, Praha (zimný semester)
1992 Ekonometria, Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity, Praha (zimný semester)

tvorba

Publikačná činnosť:
Je autorom desiatok odborných a populárnych článkov, a od roku 2007 pravidelne publikuje stĺpček v Hospodárskych novinách.

Vybrané publikácie:

- Marcinčin, A a Ľubica Marcinčinová (2009). Straty z vylúčenia Rómov. Bratislava: OSF, mimeo.
- World Bank (2002). Slovak Republic – Living Standards, Employment, and Labor Market Study. Washington, D.C. A member of a core team.
- World Bank (2002). Budgeting and Management of Expenditures in Slovakia. Improving coordination between line ministries and Ministry of Finance. A member of a core team.
- Marcinčin, A. (2002, ed.). Economic policy in Slovakia 2000-2001. Bratislava: SFPA.
- Marcinčin, A. & Beblavý, M. (2000, eds.). Economic policy in Slovakia 1990-1999. Bratislava: CSMA and SFPA.
- Marcinčin, A., & van Wijnbergen, S. (1997). The Impact of Czech Privatization Methods on Enterprise Performance Incorporating Initial Selection Bias Correction. Economics of Transition No.2, 289-304, London: EBRD.
- Mejstřík, M., Marcinčin, A., & Lastovicka, R. (1997). Voucher Privatization, Ownership Structures, and Emerging Capital Market in the Czech Republic. In: Mejstrik, M. (ed.) The Privatization Process in East-Central Europe. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 64-92
- Marcinčin, A., & Shemetilo, D. (1996). Testovanie vlastníckej úlohy investičných privatizačných fondov v Českej republike. (Test of the Ownership Role of Investment Privatization Funds in the Czech Republic.) Prague Economic Papers, No. 5, Prague.
- Wijnbergen, S. van, & Marcinčin, A. (1995). Voucher privatization, Corporate control and the cost of capital: An analysis of the Czech privatization program. CEPR Discussion Paper No. 1215, London.

záujmy

kultúra, verejné financie

zdroj

KDH

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.