Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Muránsky / parlament / politické strany

Peter Muránsky

Peter Muránsky
poslanec NR SR, člen Predsedníctva KDH, predseda Krajskej rady v Banskej Bystrici

* 26.06.1973 Banská Bystrica
vzdelanie

1991 – 1996 Agronomická fakulta, Katedra ekológie a zoológie, VŠP, Nitra
1992 – 1997 Prírodovedecká fakulta UK, Ekológia, Bratislava

životopis

Profesijná a politická aktivita:

1991 člen KDH
1992 člen KDMS
1995 podpredseda KDMS
1998 – 2002 poslanec NR SR, člen výboru pre životné prostredie a ochranu prírody
2004- 2006 poslanec NR SR za KDH, podpredseda výboru pre životné prostredie a ochranu prírody
2004 predseda krajskej rady v Banskej Bystrici
2007 člen Predsedníctva KDH

Znalosť jazykov:
Nemecký jazyk - veľmi dobre
Ruský jazyk - dobre
Anglický jazyk - čiastočne

záujmy

entomológia, história, turistika, cestovanie

zdroj

www.kdh.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.