Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marko Vrzgula / výtvarné umenie

Marko Vrzgula

Mgr. Art. Marko Vrzgula
maliar

* 24.02.1966 Košice
vzdelanie

1991 - Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, (Rasla, Stoklas, Berger)

životopis

V rokoch 1985–1991 študoval na Katedre maľby
VŠV U v Bratislave. Medzi jeho pedagógov patrili Milan Rašla a Ján Berger, v ktorého v ateliéri absolvoval.
Profesor Ján Berger o ňom povedal: „Marko Vrzgula sa uberá s plným vedomím cestami nezobrazujúceho maliarstva. Napriek jeho zdanlivému odklonu od toho, čo sa v maliarstve akoby viac javí blízke životu, má jeho maľba presvedčivý rytmus života a škálu pôvabov. Temperament a žiarivé znaky na spletitých križovatkách kultúr – aj tak by som mohol naznačiť vlastnosti Markovej maľby. Najdôležitejšie je však jeho živé nadšenie, bez ktorého niet umenia.“

Marko Vrzgula pôsobil desať rokov ako pedagóg na Katedre maľby VŠV U v Bratislave (1992–2002), ďalšie dva roky na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(2002–2004).
Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Modré Hrušky (1988).

Od roku 2004 je umelcom v slobodnom povolaní.
Svoju tvorbu predstavil doteraz na sedemnástich
samostatných a šesťdesiatich kolektívnych výstavách doma i v zahraničí (Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, USA).

Od roku 2004 pôsobí ako správca Galérie GUBA na Galvániho ulici v Bratislave. V desiatich samostatných výstavných priestoroch s výstavnou plochou 2 600 štvorcových metrov doteraz predstavil
viac ako 50 slovenských a českých umelcov. Galériou GUBA napĺňa Marko Vrzgula jedinečnú myšlienku: sprístupňovať ľuďom umenie v ich každodennom živote – v priestoroch bizis centier.
tvorba

Individuálne výstavy:

2000 Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
1999 Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
1997 Hotel Danube prezentuje..., Hotel Danube, Bratislava,Slovenská republika
1995 Múzeum V. Löfflera, Košice, Slovenská republika
1995 Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
1995 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
1995 Divadlo SNP, Martin, Slovenská republika
1994 Aušpic, Bratislava, Slovenská republika
1993 A l´ancient asile Izraelite, Hegenheim, Francúzsko

Kolektívne výstavy:

2000 Slovenské umenie zo súkromnej zbierky Johna G. Kerlcey, Ambasáda Slovenskej republiky,
1999 Ateliér maľby prof. Jána Bergera, Galéria Medium, Bratislava, Slovenská republika
1998 Imagination or Realit, Galéria Cachet, Viedeň, Rakúsko
1998 Medzisvet, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovenská republika
1998 Skupina 01, Turčianska galéria, Martin, Slovenská republika
1998 Slowakische Kunst heute in München, Galerie der Künstler, Mníchov, Nemecko
1998 Od A po Z, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
1998 Contemporary Slovak Art Selection, Exhibition Area of the International Monetary Fund Society, Washington, USA
1998 Slovenské umenie dneška, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
1997 Kamrádšoft ist gút, Národné osvetové centrum, Bratislava, Dolný Kubín, Poprad, Slovenská republika
1996 Generácia ´60, Galéria J.Jakobyho, Košice, Slovenská republika
1996 Medzinárodné trinále maľby Sofia ´96, Sofia, Bulharsko
1996 XXVIII.medzinárodná prehliadka maľby, Cagnes-sur-Mer, Francúzsko
1996 Presentations II., Galéria u jezuitov, Poznaň, Poľsko
1995 Salón ´95, UBS, Bratislava, Slovenská republika
1995 Figur - Struktur, Galerie Markt Bruckmühl, Nemecko
1994 Salón ´94, Galéria Heffner, Bratislava, Slovenská republika
1993 Modré hrušky X, UBS, Bratislava, Slovenská republika
1993 1. výstava absolventov VŠVU, Arias and Vanda Gallery, Modra, SR
1993 Art in, KG, Nitra, Slovenská republika
1992 Modré hrušky - Labyrint, KG, Nitra, Slovenská republika
1992 Blaue Birne, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
1992 Blaue Birne, Stadtmuseum, St. Pölten, Rakúsko
1992 Bazén, Žižkova ulica, Bratislava, Slovenská republika
1992 Finissage, Kunst und Atelierhaus, Horn, Rakúsko
1991 Modré hrušky v Klariskách, GMB, Bratislava, Slovenská republika
1991 Rok po..., Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
1991 Paríž ´90, Galéria Medium, Bratislava, Slovenská republika
1990 Modré hrušky, Okruhový dom armády, Trenčín, Slovenská republika
1990 Komplot, Tatranská galéria, výstavná sieň v HS, Horný Smokovec, SR
1990 Komplot, Štátna galéria, Prešov, Slovenská republika
1990 4+2+1, Likovny salon, Novy Sad, Juhoslávia
1990 Umelci deťom, Schönbrunn, Viedeň, Rakúsko
1988 Prekrásne čaro Vianoc, ZK ROH, Matejovce, Slovenská republika

Sympóziá:

1999 II. ročník medzinárodného sympózia maľby, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
1999 Artbarbakan ´99, Varšava, Poľsko
1998 I. ročník medzinárodného sympózia maľby, Oravská galéria, Dolný Kubín, Slovenská republika
1998 I. ročník medzinárodného sympózia maľby, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Medzilaborce, Slovenská republika
1997 Prostor, Galéria Sýpka, Brno, Česká republika
1992 Medzinárodné sympózium, Horn, Rakúsko

zdroj

Marko Vrzgula; www.regionzilina.sk; www.artgallery.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.