Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Rudavský / výtvarné umenie

Andrej  Rudavský

Andrej Rudavský
maliar a sochár

* 29.11.1933 Horná Posada, Poľsko
vzdelanie

1960, VŠUP, Praha, (J. Wagner, J. Kavan)
1954, ŠUP, Bratislava, (A. Drexler, L. Korkoš)

životopis

Andrej Rudavský absolvoval v roku 1960 štúdium na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu. Zaraďuje sa k skupine okolo Mikuláša Galandu. Patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva. Vo svojich prácach sa inšpiruje ľudovou architektúrou, históriou, kultúrou a prírodou Slovenska. Pracuje najmä s bronzom, drevom a kameňom.


tvorba

Individuálne výstavy:

1994, Andrej Rudavský, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1991, Sochy, pastely, kresby, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
1991, Výber z tvorby ( s M. Rudavskou a O. Zoubkom), Galéria M. A. Bazovkého, Trenčín, Slovenská republika
1990, Sochy, pastely, kresby, GMB, Bratislava, Slovenská republika
1990, J. Hendrych, M. rudavská, A. Rudavský, Čs. veľvyslanectvo, Viedeň, Rakúsko
1983, Sochy - obrazy (s M. Rudavskou), Čs. kultúrne stredisko, Plovdiv, Bulharsko
198, Sochy - obrazy ( s M. Rudavskou), Kultúrne stredisko, Kežmarok, Slovenská republika
1964, Sochy (s M. Rudavskou), Čitáreň u červeného raka, Bratislava, Slovenská republika
1963, Kresby, Redakcia Kultúrneho života, Bratislava, Slovenská republika
1962, Plastiky - kresby, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika

Kolektívne výstavy:

1971, Výber zo slovenského sochárstva, GMB, Medická záhrada, Bratislava, Slovenská republika
1970, Polymúúzický priestor I. , II. , III., Piešťany, Slovenská republika
1970, Slovenské výtvarné umenie 1965 - 1970, Valdštejnská jízdárna, Praha, Česká republika
1968, Trenčín II. Výber so súčasné slovenského sochárstva, Trenčiansky hrad, Trenčín, Slovenská republika
1968, Danuvius 1968, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
1967, Socha piešťanských parkov. I. trienále slovenského sochárstva, Piešťany, Slovenská republika
1967, Socha v meste, Výstava ku kongresu UIA, Bratislava, Slovenská republika
1967, 6eme Biennale de Paris, Musée d´art moderne, Paríž, Francúzština
1966, Slovenská socha, Liberec, Česká republika
1966, Výstava mladých. IX. kongres výtvarných kritikov AICA, Moravská galerie, Brno, Česká republika
1966, Tvorba mladej a strednej generácie zo zbierok SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1966, Tschechoslowakische Platik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen, NSR
1966, III. medzinárodná výstava súčasného sochárstva, Musée Rodin, Paríž, Slovenská republika
1966, Medzinárodná výstava sochárov, St. Margarethen, Rakúsko
1965, Prírastky slovenského umenia za roky 1959 - 64, SNG, Bratislava, Slovenská republika
1965, Kresba a plastika, Dom kultúry, Bratislava, Slovenská republika
1964, II. výstava výtvarníkov Západoslovenského kraja. Maľba, grafika, plastika, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna pražskéhoe hradu, Praha, Česká republika
1962, III. výstava skupiny M. Galandu, Hviezdoslavovo nám., Bratislava, Slovenská republika
1961, Výstava plastík v Medickej záhrade, Bratislava, Slovenská republika
1960, I. výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika

Sympóziá:
1992, Medzinárodné sochárske sympózium, Iwate, Japonsko
1990, Medzinárodné sympózium v Larviku, Labrador Thor Lundh, Nórsko
1966, Medzinárodné sochárske sympózium, St. Margarethen, Rakúsko
1965, I. medzinárodné sympózium sochárov, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika

zdroj

www.artgallery.sk; www.mesto.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.