Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Štrelinger / spisovatelia

Peter Štrelinger
slovenský prozaik a novinár

* 20.04.1946 Martin
životopis

Je slovenský prozaik a novinár, bývalý zástupca šéfredaktora denníka Slovenská Republika. Pre spory v denníku Slovenská Republika v auguste 1996 odmietol prijať novinársku Cenu Ľudovíta Štúra, ktorou vláda a vedenie provládneho Združenia slovenských novinárov (ZSN) odmeňovala žurnalistov. Neskôr sa upriamil na literárnu biografiu. ň
Literárnu činnosť začínal publicistickými a literárnohistorickými článkami. Z tejto oblasti vydal dva zväzky pod názvom KTO PROTI OSUDU.
Prvý zväzok obsahuje biografické miniatúry niektorých predstaviteľov slovenského národného a literárneho života 19. storočia,druhý zväzok je venovaný literárnym osobnostiam prvej polovice 20. storočia.

tvorba

Láska a smrť 1980
Od rána bláznivý deň 1978
Spolok drobnochovateľov 1984
Zbožňujem svojho šéfa 1986
Salakúzy 1988
Psia demokracia 1994
V centre Bermudského trojuholníka 1995
Spútaný Prometeus (životopisný román o P. O. Hviezdoslavovi, Ofprint Bratislava 1999)
Spravodlivý medzi národmi 1999
Hugo Koval: Fragmenty z môjho života Ed. Peter Štrelinger (Združenie literátov Svojpomoc Brat. 2003)
Kto proti osudu - literárna biografia
Posledná láska Martina Kukučína - životopisný román o láske Martina Kukučína a Verice Krznaričovej od prozaika, publicistu, dramatika
Hádička (2012) - divadelná hra o Vladimírovi Clementisov
Biografiu Kto proti osudu napísal spolu s Tomášom Winklerom (Tatran 1976,1978, druhé vydanie 2014)
"68" (2014) - divadelná hra o Alexandrovi Dubčekovi, zatiaľ nebola inscenovaná, vyšla ako e-kniha

zdroj

www.wikipedia.org

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.